Istoric Program Galerie Sf.Moaste Evenimente Tamaie Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
 
 
 

 

 

 

 Maica Domnului
Prodromita

Asculta

Inapoi
Rugăciuni înainte de Sfânta Împărtăşanie

                               

Urmând să te cumineci cu Sfintele Taine, primeneÅŸte-Å£i trupul, împaca-te cu cei din jur ÅŸi apoi cu umilinţă rosteÅŸte aceste rugăciuni:
 
                                        Rugăciunea întâi  - a Sfântului Vasile cel Mare
 
   Stapâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce esti izvorul vietii si al nemuririi, Facatorul a toata faptura vazuta si nevazuta, Fiul Tatalui Celui fara de început, Cel ce esti împreuna-vesnic cu Dânsul si împreuna fara de început, Care pentru multa bunatate, în zilele cele din urma, ai purtat Trup si Te-ai rastignit, si Te-ai jertfit pentru noi cei nemultumitori si nerecunoscatori si cu Sângele Tau ai înnoit firea noastra cea stricata prin pacat, Însuti Împarate, Cel ce esti fara de moarte, primeste si pocainta mea, a pacatosului, si pleaca urechea Ta catre mine si asculta graiurile mele, ca am gresit, Doamne; gresit-am la cer si înaintea Ta si nu sunt vrednic a cauta spre înaltimea slavei Tale. Ca am mâniat bunatatea Ta, calcând învataturile Tale si neascultând poruncile Tale. Ci tu, Doamne, fara rautate fiind, îndelung-rabdator si mult-milostiv, nu m-ai dat pe mine sa pier cu faradelegile mele, în tot chipul asteptând întoarcerea mea. Ca Tu ai zis, Iubitorule de oameni, prin proorocul Tau: "Cu vrere nu voiesc moartea pacatosului, ci sa se întoarca si sa fie viu". Ca nu vrei, Stapâne, sa pierzi faptura mâinilor Tale, nici nu voiesti pierderea oamenilor, "ci vrei ca toti sa se mântuiasca si la cunostinta adevarului sa vina". Pentru aceasta si eu, desi sunt nevrednic cerului si pamântului si acestei vieti trecatoare, pentru ca m-am supus cu totul pacatului si m-am facut rob dezmierdarilor si am necinstit chipul Tau, dar fiind faptura si zidirea Ta, nu deznadajduiesc de a mea mântuire, eu ticalosul, ci nadajduind în milostivirea Ta cea fara de margini, vin catre Tine: Primeste-ma deci si pe mine, Iubitorule de oameni Hristoase, ca pe desfrânata si ca pe tâlharul, ca pe vamesul si ca pe fiul cel pierdut, si ridica sarcina cea grea a pacatelor mele, Cel ce ridici pacatul lumii si tamaduiesti neputintele oamenilor; Cel ce chemi la Tine pe cei osteniti si împovarati si le dai odihna; Cel ce n-ai venit sa chemi la pocainta pe cei drepti, ci pe cei pacatosi, si ma curateste de toata necuratia trupului si a sufletului. Învata-ma sa savârsesc sfintenie întru frica Ta, ca, întru curata marturisirea cugetului meu primind particica Sfintelor Tale Taine, sa ma unesc cu Sfântul Tau Trup si Sânge, si sa Te am pe Tine locuind si petrecând întru mine împreuna cu Tatal si cu Sfântul Duh. Asa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, sa nu-mi fie mie spre osânda împartasirea preacuratelor si de viata facatoarelor Tale Taine, nici sa ajung neputincios cu sufletul si cu trupul, împartasindu-ma cu nevrednicie; ci da-mi, pâna la suflarea mea cea mai de pe urma, fara de osânda sa primesc particica Sfintelor Tale Taine, spre împartasirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viata de veci si raspuns bineprimit la înfricosatorul Tau scaun de judecata, ca si eu, dimpreuna cu toti alesii Tai, sa fiu partas bunatatilor Tale celor nestricacioase, pe care le-ai gatit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care esti preaslavit în vecii vecilor. Amin.
 
                           Rugaciunea a doua  - a Sfântului Ioan Gura de Aur
 

    Doamne, Dumnezeul meu, stiu ca nu sunt vrednic, nici în stare ca sa intri sub acoperamântul casei sufletului meu, pentru ca este cu totul pustiu si surpat si nu afli în mine loc potrivit ca sa-Ti pleci capul. Ci, precum din înaltime Te-ai plecat pentru noi, pleaca-Te si acum spre smerenia mea. Si precum ai binevoit a Te culca în pestera si în ieslea necuvântatoarelor, asa binevoieste a intra si în ieslea necuvântatorului meu suflet si în întinatul meu trup. Si precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra si a cina împreuna cu pacatosii în casa lui Simon cel lepros, asa binevoieste a intra în casa smeritului, leprosului si pacatosului meu suflet. Si precum n-ai îndepartat pe desfrânata cea pacatoasa, cea asemenea mie, care a venit si s-a atins de Tine, asa Te milostiveste si de mine pacatosul, care vin sa ma ating de Tine. Si precum nu Te-ai scârbit de întinata si necurata ei gura, ce Te-a sarutat, asa nu Te scârbi nici de întinata si mai necurata mea gura, nici de buzele mele cele necurate si pângarite si de limba mea cea cu totul necurata. Ci sa-mi fie mie carbunele preasfântului Tau Trup si al scumpului Tau Sânge, spre sfintire si spre luminare, spre însanatosirea smeritului meu suflet si trup, spre usurarea greutatii greselilor mele celor multe, spre paza de toata lucrarea diavoleasca, spre îndepartarea si mutarea raului si vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre adaugirea dumnezeiescului Tau har si spre dobândirea împaratiei Tale. Ca nu vin la Tine ca un nepasator, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-ma în bunatatea Ta cea nespusa si ca nu cumva ramânând departe prea multa vreme de împartasirea Ta, sa fiu prins de lupul cel întelegator. Pentru aceasta ma rog Tie, Cel ce singur esti sfânt, Stapâne: Sfinteste-mi sufletul si trupul, mintea si inima, rarunchii si maruntaiele; înnoieste-ma tot si înradacineaza frica Ta întru madularele mele si sfintenia Ta fa-o nestearsa de la mine. Si-mi fii mie ajutator si folositor, îndreptând în pace viata mea si învrednicindu-ma a sta de-a dreapta Ta, cu sfintii Tai, pentru rugaciunile si mijlocirile Preacuratei Maicii Tale si ale slujitorilor Tai celor fara de trup, ale preacuratelor puteri, si pentru ale tuturor sfintilor, care din veac au bineplacut Tie. Amin.
 
                                 Rugaciunea a treia - a Sfântului Simeon Metafrastul
 
   Doamne, Cel ce singur esti curat si fara stricaciune, Care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toata firea noastra din curatele si feciorestile sângiuiri ale celei ce Te-a nascut pe Tine mai presus de fire, cu venirea Dumnezeiescului Duh si cu bunavoirea Tatalui Celui de-a pururea vesnic, Hristoase Iisuse, întelepciunea lui Dumnezeu, pacea si puterea; Cel ce ai primit cu trupul Tau patimile cele de viata facatoare si mântuitoare: crucea, piroanele, sulita, moartea, omoara-mi patimile cele trupesti, care îmi strica sufletul. Cel ce cu îngroparea Ta ai pradat împaratia iadului, îngroapa-mi sfaturile mele cele viclene prin gânduri bune si risipeste duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea Ta cea de a treia zi si de viata purtatoare ai ridicat pe stramosul cel cazut, ridica-ma si pe mine cel ce am alunecat în pacat, punându-mi înainte chipuri de pocainta. Cel ce cu preaslavita înaltarea Ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care L-ai luat si L-ai cinstit cu sederea de-a dreapta Tatalui, învredniceste-ma prin împartasirea Sfintelor Tale Taine sa dobândesc partea de-a dreapta a celor mântuiti. Cel ce prin pogorârea Mângâ ietorului Duh ai facut vase de cinste pe sfintii Tai ucenici, arata-ma si pe mine a fi locas al venirii Lui. Cel ce vei veni iarasi sa judeci toata lumea întru dreptate, binevoieste sa Te întâmpin si eu pe nori, pe Tine, Judecatorul si Facatorul meu, împreuna cu toti sfintii Tai, ca neîncetat sa Te slavesc si sa Te laud pe Tine, împreuna cu Parintele Tau cel fara de început si cu Preasfântul si bunul si de viata facatorul Tau Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
 
                                Rugaciunea a patra  - a Sfântului Simeon Metafrastul
 
   Precum voi sta înaintea înfricosatorului si nefatarnicului Tau scaun de judecata, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare si dând raspuns de relele ce am facut, asa si astazi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la sfântul Tau altar, înaintea Ta si înaintea înfricosatorilor si sfintilor Tai îngeri, fiind înduplecat de marturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele si faradelegile, dându-le pe fata si vadindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea si-mi iarta toate pacatele mele; vezi, ca s-au înmultit mai mult decât perii capului meu faradelegile mele. Caci ce rau n-am savârsit? Ce pacat n-am facut? Ce rau nu mi-am închipuit în sufletul meu? Ca iata si cu faptele am facut desfrânare si preadesfrânare, mândrie, trufie, batjocura, hula, vorba desarta, înfierbântare la râs, betie, lacomie a pântecelui, mâncare fara masura, rautate, pizma, iubire de argint, iubire de avutie, camatarie, iubire de mine însumi, iubire de marire, hrapire, nedreptate, agonisire de rusine, invidie, graire de rau, faradelege; toate simtirile si toate madularele mi le-am întinat si le-am stricat si de nici o treaba le-am facut, ajungând cu totul salas diavolului. Si stiu, Doamne, ca faradelegile mele au covârsit capul meu, dar multimea îndurarilor Tale este neasemanata, si mila bunatatii Tale cea fara de rautate este nespusa si nu este nici un pacat care sa biruiasca iubirea Ta de oameni. Pentru aceasta, preaminunate Împarate, fara de rautate Doamne, fa minunate milele Tale spre mine pacatosul; arata-mi puterea bunatatii Tale, arata-mi taria milostivirii Tale celei îndurate si ma primeste pe mine pacatosul, cel ce ma întorc; primeste-ma cum ai primit pe fiul cel pierdut, pe tâlharul si pe desfrânata. Primeste-ma pe mine cel ce peste masura Ti-am gresit si cu cuvântul si cu lucrul si cu pofta cea fara de cale si cu gândul cel dobitocesc. Si precum ai primit pe cei ce au venit în ceasul al unsprezecelea, care nimic vrednic n-au lucrat, asa ma primeste si pe mine, pacatosul; ca mult am gresit si m-am spurcat si am scârbit Duhul Tau cel Sfânt si am mâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni, cu lucrul, cu cuvântul si cu gândul, noaptea si ziua, pe fata si într-ascuns, cu voie si fara de voie. Si stiu ca vei pune înaintea mea pacatele mele în acelasi chip în care le-am facut si ma vei întreba de cele ce cu stiinta, fara de iertare, am gresit. Ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreapta, nici cu mânia Ta sa ma mustri pe mine si nici cu urgia Ta sa ma pedepsesti. Miluieste-ma, Doamne, ca nu sunt numai neputincios, ci si zidirea Ta sunt. Ca Tu, Doamne, ai întarit peste mine frica Ta, dar eu am facut rautate înaintea Ta. Tie Unuia am gresit; dar Te rog sa nu intri la judecata cu robul Tau. Ca de vei cauta la faradelegi, Doamne, Doamne, cine va putea sta înaintea Ta? Ca eu sunt adâncul pacatului si nu sunt vrednic, nici în stare a cauta si a privi înaltimea cerului, din pricina multimii pacatelor mele, celor fara de numar; ca toate lucrurile rele si închipuirile si mestesugirile diavolesti, toata rautatea iadului, îndemnurile spre pacat, dezmierdarile si alte patimi nenumarate n-au lipsit de la mine. Caci, cu ce fel de pacate nu m-am stricat? De care rele n-am fost prins? Tot pacatul l-am facut, toata desfatarea neiertata am lasat sa intre în sufletul meu. Netrebnic m-am facut înaintea Ta, Dumnezeul meu, si înaintea oamenilor. Cine ma va ridica pe mine, cel ce am cazut întru atâtea pacate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nadajduiesc. De mai este pentru mine nadejde de mântuire, de biruieste iubirea Ta de oameni multimea faradelegilor mele, fii mie Mântuitor si dupa îndurarile si milele Tale slabeste, lasa, iarta toate câte am gresit Tie; ca s-a umplut de multe rele sufletul meu si nu aflu întru mine nadejde de mântuire. Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, si sa nu-mi rasplatesti mie dupa faptele mele, ci întoarce-ma, sprijineste-ma, izbaveste sufletul meu de relele ce au crescut într-însul si de agonisirile lui cele cumplite. Miluieste-ma pentru mila Ta, ca unde s-a înmultit pacatul sa prisoseasca harul Tau, si sa Te laud si sa Te slavesc în toate zilele vietii mele. Ca Tu esti Dumnezeul celor ce se pocaiesc si Mântuitorul celor ce gresesc si Tie slava înaltam, împreuna si Parintelui Tau Celui fara de început si Preasfântului si bunului si de viata facatorului Tau Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
 
                                Rugaciunea a cincea  - a Sfântului Ioan Damaschin
 
   Stapâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai putere a ierta pacatele oamenilor, ca un bun si iubitor de oameni, treci cu vederea toate greselile mele cele cu stiinta si cu nestiinta, si ma învredniceste sa ma împartasesc, fara de osânda, cu dumnezeiestile, preaslavitele, preacuratele si de viata facatoarele Tale Taine, nu spre osânda, nici spre adaugirea pacatelor, ci spre curatire si sfintire si spre dobândirea vietii si împaratiei ce va sa fie, spre zid si ajutor, spre izgonirea celor potrivnici si spre pierderea greselilor mele celor multe; ca Tu esti Dumnezeul milei si al îndurarilor si al iubirii de oameni si Tie slava înaltam, împreuna si Tatalui si Duhului Sfânt, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
 
                                      Rugaciunea a sasea  - a Sfântului Vasile cel Mare
 
   Stiu, Doamne, ca ma împartasesc cu nevrednicie cu preacuratul Tau Trup si scump Sângele Tau, si vinovat sunt, si osânda mie însumi manânc si beau, neputându-mi da seama, precum se cuvine, de Trupul si Sângele Tau, Hristoase, Dumnezeul meu. Ci îndraznind spre îndurarile Tale, ma apropii de Tine, Cel ce ai zis: "Cel ce manânca Trupul Meu si bea Sângele Meu întru Mine ramâne si Eu întru dânsul". Deci, milostiveste-Te, Doamne, si nu ma pedepsi pe mine pacatosul, ci fa cu mine dupa mila Ta. Si sa-mi fie mie Sfintele Tale Taine spre tamaduire si curatire, spre luminare si paza, spre mântuirea si sfintirea sufletului si a trupului; spre izgonirea a toata nalucirea, a faptei celei rele si a lucrarii diavolesti, care se lucreaza cu gândul întru madularele mele; spre îndraznirea si dragostea cea catre Tine, spre îndreptarea si întarirea vietii, spre înmultirea faptei celei bune si a desavârsirii, spre plinirea poruncilor si spre împartasirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viata de veci si spre raspuns bine primit la înfricosatorul Tau scaun de judecata, iar nu spre certare sau spre osânda.
 
                                   Rugaciunea a saptea  - a Sfântului Simeon Noul Teolog
 
   Din buze spurcate, din inima pângarita, din limba necurata, din suflet spurcat, primeste-mi rugaciunea, Hristoase al meu, si neînlaturându-mi nici cuvintele, nici obisnuintele, nici nerusinarea, da-mi mie a grai cu îndrazneala cele ce voiesc, Hristoase al meu, si mai vârtos ma si învata ce mi se cuvine a face si a grai. Gresit-am mai mult decât desfrânata, care aflând unde salasluiesti, cumparând mir, cu îndrazneala a venit sa unga picioarele Tale, ale Stapânului meu Hristos si Dumnezeului meu. Cum pe aceea, apropiindu-se din inima, n-ai lepadat-o, nici de mine nu Te scârbi, Cuvinte, ci da-mi sa tin si sa sarut picioarele Tale si cu izvor de lacrimi, ca si cu niste mir de mult pret, cu îndrazneala sa le ung. Spala-ma cu lacrimile mele, curateste-ma cu ele, Cuvinte. Iarta-mi greselile si îmi da îndreptare. Stii multimea rautatilor mele, stii si bubele mele si ranile mele le vezi, dar si credinta mi-o stii, vointa mi-o vezi si suspinurile mi le auzi. Nu se ascunde înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, Facatorul si Izbavitorul meu, nici picatura de lacrimi nici din picatura vreo parte. Cele înca nesavârsite de mine le-au cunoscut ochii Tai si în cartea Ta se afla scrise si cele înca nefacute de mine. Vezi smerenia mea, vezi-mi osteneala câta este si toate pacatele mi le iarta, Dumnezeule a toate; încât cu inima curata, cu gândul înfricosat si cu sufletul smerit sa ma împartasesc cu Tainele Tale cele preacurate si preasfinte, cu care se îndumnezeieste si se face viu tot cel ce manânca si bea din ele cu inima curata; ca Tu ai zis, Stapânul meu: "Cel ce manânca Trupul Meu si bea Sângele Meu întru Mine ramâne si Eu întru dânsul". Cu totul adevarat este cuvântul Stapânului si Dumnezeului meu, ca cel ce se împartaseste cu Darurile cele dumnezeiesti si îndumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, Cel ce esti din Lumina cea cu trei straluciri, Care lumineaza lumea. Deci, pentru ca sa nu ramân singur, fara de Tine, Datatorule de viata, suflarea mea, viata mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi si cu sufletul umilit. Ma rog sa iau izbavire de greselile mele si sa ma împartasesc fara de osânda cu Tainele Tale cele datatoare de viata si fara de prihana, ca sa ramâi precum ai zis, cu mine, cel de trei ori ticalos, ca sa nu ma rapeasca cu viclesug înselatorul, aflându-ma departat de harul Tau, si înselându-ma sa ma departeze si de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta si cu caldura strig care Tine: Precum pe fiul cel pierdut si pe desfrânata, care au venit la Tine, i-ai primit, asa ma primeste si pe mine, desfrânatul si spurcatul, Milostive, care cu suflet umilit vin acum la Tine. Stiu, Mântuitorule, ca altul ca mine n-a gresit Tie, nici a facut faptele pe care le-am facut eu. Dar si aceasta stiu, ca marimea greselilor mele si multimea pacatelor mele nu covârsesc rabdarea cea multa a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea înalta; ci pe cei ce fierbinte se pocaiesc, cu mila îndurarii îi curatesti si îi luminezi si cu lumina îi unesti, partasi Dumnezeirii Tale facându-i fara pizmuire; si lucru strain de gândurile îngeresti si omenesti vorbesti cu ei, de multe ori, ca si cu niste prieteni ai Tai adevarati. Acestea ma fac îndraznet, acestea îmi dau aripi, Hristoase al meu, si punându-mi nadejdea în multele Tale binefaceri fata de noi, bucurându-ma si cutremurându-ma, cu focul ma împartasesc, iarba uscata fiind eu, si - straina minune! - ma racoresc nears, ca rugul de demult care aprins fiind, nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gând multumitor si cu multumitoare inima, cu multumitoare madulare ale sufletului si ale trupului meu ma închin si Te maresc si Te preaslavesc pe Tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevarat esti binecuvântat, acum si în veci. Amin.
 
                               Rugaciunea a opta  - a Sfântului Ioan Gura de Aur
 
   Dumnezeule, slabeste, lasa, iarta-mi toate greselile câte Ti-am gresit Tie, sau cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, cu voie sau fara de voie, cu stiinta sau cu nestiinta, toate mi le iarta ca un bun si de oameni iubitor. Si pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale, ale slujitorilor Tai îngeri, ale sfintelor Puteri si ale tuturor sfintilor care Ti-au bineplacut Tie din veac, binevoieste ca fara de osânda sa primesc sfântul si preacuratul Tau Trup si scumpul Tau Sânge spre tamaduirea sufletului si a trupului si spre curatirea gândurilor mele celor rele. Ca a Ta este împaratia si puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
 
                                Rugaciunea a noua  - a Sfântului Ioan Gura de Aur
 
   Nu sunt vrednic, Stapâne Doamne, sa intri sub acoperamântul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei sa locuiesti întru mine, îndraznind ma apropii. Porunceste-mi si voi deschide usile pe care Tu Însuti le-ai zidit si intra cu iubirea Ta de oameni, pe care pururea o ai. Intra si lumineaza cugetul meu cel întunecat. Si cred ca aceasta vei face; ca n-ai îndepartat pe desfrânata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe vamesul care s-a pocait nu l-ai alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împaratia Ta, nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel, care s-a pocait, nu l-ai lasat cum era; ci pe toti care au venit la Tine cu pocainta i-ai rânduit în ceata prietenilor Tai, cel ce singur esti binecuvântat, totdeauna, acum si în vecii nesfârsiti. Amin.
 
                                Rugaciunea a zecea  - a Sfântului Ioan Gura de Aur
 
   Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slabeste, lasa, milostiveste-Te si-mi iarta mie pacatosului, netrebnicului si nevrednicului robului Tau caderile în pacat, smintelile si greselile mele toate câte am pacatuit fata de Tine, din tineretile mele pâna în ziua si ceasul de acum, fie cu stiinta, fie din nestiinta, cu cuvântul, sau cu fapta, sau cu gândul, sau cu cugetul, cu deprinderile si cu toate simturile mele. Si, pentru rugaciunile Celei ce fara de prihana Te-a nascut pe Tine, ale Preacuratei si pururea Fecioarei Maria, Maicii Tale, singura nadejde neînfruntata si ocrotitoare si izbavitoare a mea, învredniceste-ma fara de osânda sa ma împartasesc cu preacuratele, nemuritoarele, de viata facatoarele si înfricosatoarele Tale Taine, spre iertarea pacatelor si spre viata de veci, spre sfintire, spre luminare, spre tarie, spre vindecare si spre sanatatea sufletului si a trupului si spre stergerea si pierderea cu totul a cugetelor, a gândurilor si a deprinderilor mele celor rele, si a nalucirilor de noapte ale duhurilor celor viclene si întunecate. Ca a Ta este împaratia si puterea, slava, cinstea si închinaciunea, împreuna cu Tatal si cu Duhul Sfânt, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.
 
                              Rugaciunea a unsprezecea  -  a Sfântului Ioan Damaschin
 
   Înaintea usilor casei Tale stau si de gândurile cele rele nu ma departez. Ci Tu, Hristoase Dumnezeule, Care ai îndreptat pe vamesul si ai miluit pe cananeanca si ai deschis tâlharului usile raiului, deschide-mi si mie îndurarile iubirii Tale de oameni si ma primeste pe mine cel ce vin sa ma ating de Tine, ca pe desfrânata si ca pe cea cu scurgerea de sânge. Ca aceasta atingându-se de marginea hainei Tale, prea lesne a luat tamaduire, iar aceea, cuprinzând preacuratele Tale picioare, a dobândit dezlegare de pacate. Iar eu, ticalosul, întreg trupul Tau cutezând a-L primi, sa nu fiu ars, ci ma primeste ca si pe dânsele si-mi lumineaza simtirile cele sufletesti, arzând nelegiuirile pacatelor mele, pentru rugaciunile Celei ce fara de samânta Te-a nascut pe Tine, si ale puterilor ceresti, ca binecuvântat esti în vecii vecilor. Amin.


 
                                  Rugaciunea a douasprezecea  -  a Sfântului Ioan Gura de Aur
 
  Cred, Doamne, si marturisesc ca Tu esti cu adevarat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Care ai venit în lume sa mântuiesti pe cei pacatosi, dintre care cel dintâi sunt eu. Înca cred ca acesta este însusi preacurat Trupul Tau si acesta este însusi scump Sângele Tau. Deci, ma rog Tie: Miluieste-ma si-mi iarta greselile mele cele de voie si cele fara de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele cu stiinta si cu nestiinta. Si ma învredniceste fara de osânda, sa ma împartasesc cu preacuratele Tale Taine, spre iertarea pacatelor si spre viata de veci. Amin.

 

 

                                             RUGÄ‚CIUNI DUPÄ‚ SFÂNTA ÎMPÄ‚RTÄ‚ÅžANIE

 

 

 

Evenimente

• undefined
• SÄ‚-I...
• undefined

Calendar

• Sf. Maritilor si întocmai cu apostolii, Împaratii Constantin si mama sa Elena
• Sf. Noului Cuvios Mc. Pahomie care a marturisit la locul Usav al Filadelfiei"

 
 
 
Istoric Program Galerie Evenimente Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
                 
        @ Schitul Darvari 2008