Istoric Program Galerie Sf.Moaste Evenimente Tamaie Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
 
 
 

 

 

 

 Maica Domnului
Prodromita

Asculta

Inapoi
Despre Rugaciunea lui Iisus

"Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine pacătosul!"

 

Rugăciunea este atât de tare ÅŸi de puternică încât poÅ£i să te rogi ÅŸi să faci ce vrei, căci rugăciunea te va povăţui spre o lucrare adevărată ÅŸi dreaptă.

Pentru ca să fii plăcut lui Dumnezeu n-ai nevoie de nimic altceva decât să iubeÅŸti - “iubeÅŸte ÅŸi fă ce vrei”, spune Fericitul Augustin - căci cine iubeÅŸte cu adevărat, acela nu poate ÅŸi nu vrea să facă ceva ce nu este plăcut fiinÅ£ei iubite… cum însă rugăciunea nu este decât revărsarea ÅŸi lucrarea dragostei, atunci se poate spune cu toată dreptatea despre ea acelaÅŸi lucru: pentru mântuire nu este nevoie de nimic altceva decât de rugăciunea neîncetată. Roagă-te ÅŸi fă ce vrei, ÅŸi vei atinge Å£elul rugăciunii, vei dobândi iluminarea (odihnirea Duhului Sfânt în tine)!…

Pentru ca să putem desfăşura mai amănunÅ£it înÅ£elesul acestei chestiuni o vom lămuri prin pilde:

1. Roagă-te ÅŸi gândeÅŸte ce vrei, ÅŸi gândurile tale se vor curăţi prin rugăciune. Rugăciunea îÅ£i va lumina mintea, va izgoni ÅŸi va liniÅŸti toate gândurile necuviincioase. Asta o întăreÅŸte Sf. Grigorie Sinaitul: “Dacă vrei - ne sfătuieÅŸte el - să-Å£i alungi gândurile ÅŸi să-Å£i cureÅ£i mintea, atunci izgoneÅŸte-le cu rugăciunea, căci în afară de rugăciune, cu nimic nu putem opri gândurile.” Sfântul Ioan Scărarul spune în această privinţă acelaÅŸi lucru:“Caută să biruieÅŸti vrăjmaÅŸii ce Å£in de gânduri prin Numele lui Iisus. Afară de această armă nu vei găsi alta.”

2. Roagă-te ÅŸi fă ce vrei, ÅŸi faptele tale vor fi plăcute lui Dumnezeu, iar pentru tine folositoare ÅŸi mântuitoare.

Rugăciunea deasă, chiar ÅŸi atunci când nu Å£ine seama de cererea ce o faci, nu va rămâne fără rod (Marcu Ascetul), pentru că în ea însăşi se află o putere plină de dar. “Sfânt este Numele Lui, ÅŸi oricine va chema Numele Domnului se va mântui.” AÅŸa de pildă, cel ce s-a rugat multă vreme fără să simtă vre-o îmbunătăţire în viaÅ£a lui vicioasă a primit in cele din urma, prin rugaciunea lui, o înÅ£elepÅ£ire ÅŸi o chemare la pocăinţă.

3. Roagă-te ÅŸi nu prea te trudi să birui patimile prin propriile puteri. Rugăciunea le va dărâma în tine: “Căci Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume”, spune Sfânta Scriptură, iar Sf. Ioan Carpatinul învaţă că dacă tu nu ai darul înfrânării să nu te întristezi, ci să ÅŸtii că Dumnezeu cere de la tine silinţă spre rugăciune, ÅŸi rugăciunea te va mântui.

Bătrânul descris în Pateric, care “căzând a biruit”, adică poticnindu-se de păcat nu s-a deznădăjduit, ci s-a întors cu rugăciunea spre Dumnezeu ÅŸi s-a ridicat în picioare, slujeÅŸte drept dovadă printr-o pildă.

4. Roagă-te ÅŸi nu te teme de nimic, nu te înfricoÅŸa de necazuri, nu te spăimânta de năpaste, căci rugăciunea te va apăra, le va înlătura. Adu-Å£i aminte de puÅ£in-credinciosul Petru care se îneca, de Pavel care se ruga în temniţă ÅŸi de alte cazuri asemănătoare. Toate aceste întâmplări arată puterea, tăria ÅŸi întinderea atotcuprinzătoare a rugăciunii făcută în Numele lui Iisus Hristos.

5. Roagă-te oricum, numai mereu, ÅŸi nu te neliniÅŸti de nimic. Fii vesel ÅŸi liniÅŸtit cu duhul, căci rugăciunea va rândui toate ÅŸi te va înÅ£elepÅ£i. Å¢ine minte că despre puterea rugăciunii vorbesc SfinÅ£ii Ioan Gură de Aur ÅŸi Marcu Ascetul; cel dintâi spune că: “Rugăciunea, chiar atunci când este făcută de noi, care suntem plini de păcate, ne curăţă numaidecât” iar al doilea vorbeÅŸte astfel: “Ca să te rogi într-un fel oarecare stă în puterea noastră, dar ca să te rogi curat este un dar de sus.” Prin urmare jertfeÅŸte lui Dumnezeu ceea ce îÅ£i stă în putere, adu-I la început măcar cantitatea, adică un număr cât mai mare de rugăciuni ÅŸi puterea lui Dumnezeu se va revărsa în neputinÅ£a ta, devenind o deprindere ÅŸi făcându-se una cu firea, va ajunge o rugăciune curată, luminoasă, înflăcărată, ÅŸi aÅŸa cum se cuvine.

6. Apoi, în sfârÅŸit îÅ£i mai spun că dacă vremea vegherii tale ar fi însoÅ£ită de rugăciune atunci, în chip firesc, nu Å£i-ar ajunge timpul nu numai pentru faptele păcătoase, dar nici pentru gânduri necurate.

Vezi câte idei adânci sunt înmănunchiate în această înÅ£eleaptă vorbă: “iubeÅŸte ÅŸi fă ce vrei”. Roagă-te ÅŸi fă ce vrei!… Cât de îmbucurătoare ÅŸi mângâietoare sunt toate cele zise mai sus pentru un păcătos, îngreuiat de slăbiciuni, pentru cel ce geme apăsat de povara patimilor care îl luptă!…

Rugăciunea, iată totul! Ea ne este dată ca un mijloc atotcuprinzător ce duce la mântuirea ÅŸi desăvârÅŸirea sufletului? AÅŸa e! Dar cu numele rugăciunii este aici strâns unită ÅŸi condiÅ£ia ei: “neîncetat vă rugaÅ£i” porunceÅŸte cuvântul Domnului. Ca urmare, rugăciunea îÅŸi va arăta toată puterea ei lucrătoare ÅŸi roadele numai atunci când va fi rostită des, neîncetat, căci repetarea deasă a rugăciunii Å£ine fără nici o îndoială de voinÅ£a noastră slobodă, pe câtă vreme osârdia, desăvârÅŸirea, ca si curăţia rugăciunii este un dar de sus.

Ne vom ruga prin urmare, cât mai des cu putinţă, vom închina întreaga noastră viaţă rugăciunii, chit că ea va fi risipită la început. Practica repetată des de tot ne va învăţa să fim cu luare aminte, cantitatea ne va conduce negreÅŸit la calitate.

Ca sa învăţăm să facem un lucru bun trebuie să-l săvârÅŸim cât mai des.

 

 

Evenimente

• undefined
• SÄ‚-I...
• undefined

Calendar

• Sf. Prooroc Amos
• Sf. Mucenic Dula
• Soborul Preasfintei Stapânei noastre Nascatoarei de Dumnezeu
• Sf. Mc. Narsi
• Sf. Fortunat
• Sf. Apostol Ahaic
• Sf. Apostol Stefana
• Sf. Cuv. Ortisie si Ieronim
• Sf. Mucenita Gravs
• Sf. Augustin, episcopul Hiponei"

 
 
 
Istoric Program Galerie Evenimente Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
                 
        @ Schitul Darvari 2008