Istoric Program Galerie Sf.Moaste Evenimente Tamaie Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
 
 
 

 

 

 

 Maica Domnului
Prodromita

Asculta

Inapoi
Randuiala închinarii in biserica

 

 

Pregătindu-se pentru a participa la Dumnezeiasca Liturghie, creÅŸtinul  trebuie să fie împăcat cu toÅ£i oamenii, să aibă inima curată ÅŸi să cugete cu inimă smerita la dragostea pe care Domnul a arătat-o către noi. Apropiindu-se de sfânta biserică,  rosteÅŸte in taină aceasta rugăciune:

Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în biserica Ta cea sfântă, întru frica Ta, Doamne, povăţuieÅŸte-mă întru dreptatea Ta, pentru vrăjmaÅŸii mei, îndreptează înaintea Ta calea mea.

Apoi intră in biserică ÅŸi mergând în naos (mijloc), rosteÅŸte aÅŸa:

Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea eÅŸti ÅŸi toate le împlineÅŸti, Vistierul bunătăţilor ÅŸi Dătătorule de viaţă, vino ÅŸi Te sălăşluieÅŸte întru noi ÅŸi ne curăţeÅŸte pe noi de toată întinăciunea ÅŸi mântuieÅŸte, Bunule, sufletele noastre.

 Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieÅŸte-ne pe noi. (de trei ori, cu câte o închinăciune de fiecare dată)

Slavă Tatălui ÅŸi Fiului ÅŸi Sfântului Duh ÅŸi acum ÅŸi pururea ÅŸi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieÅŸte-ne pe noi. Doamne, curăţeÅŸte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează ÅŸi vindecă neputinÅ£ele noastre pentru sfânt numele Tău.

Doamne miluieÅŸte, Doamne miluieÅŸte, Doamne miluieÅŸte.

Slavă Tatălui ÅŸi Fiului ÅŸi Sfântului Duh ÅŸi acum ÅŸi pururea ÅŸi în vecii vecilor. Amin

Tatăl nostru, Care eÅŸti în Ceruri, sfinÅ£ească-se numele Tău. Vie Împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aÅŸa ÅŸi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Åži ne iartă nouă greÅŸelile noastre, precum ÅŸi noi iertăm greÅŸiÅ£ilor noÅŸtri, ÅŸi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveÅŸte de cel rău. Amin.

MiluieÅŸte-ne pe noi, Doamne, miluieÅŸte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Å¢ie, ca unui Stăpân, noi, păcătoÅŸii robii Tăi, miluieÅŸte-ne pe noi.

Slavă Tatălui ÅŸi Fiului ÅŸi Sfântului Duh ÅŸi acum ÅŸi pururea ÅŸi în vecii vecilor. Amin.

Doamne, miluieÅŸte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută ÅŸi acum ca un Milostiv ÅŸi ne izbăveÅŸte pe noi de vrăjmaÅŸii noÅŸtri, că Tu eÅŸti Dumnezeul nostru ÅŸi noi suntem poporul Tău, toÅ£i lucrul mâinilor Tale ÅŸi numele Tău chemăm.

Åži acum ÅŸi pururea ÅŸi în vecii vecilor. Amin.

UÅŸa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eÅŸti mântuirea neamului creÅŸtinesc.

 Merge apoi  la icoana Mântuitorului de la catapeteasmă , zicând troparul:

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greÅŸealelor noastre, Hristoase Dumnezeule; că de voie ai binevoit a Te sui cu Trupul pe cruce, ca să scapi din robia vrăjmaÅŸului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulÅ£umire strigăm Å¢ie: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuieÅŸti lumea.

Se fac trei închinăciuni în faÅ£a icoanei ÅŸi o sărută. Trece după aceea la icoana Născătoarei de Dumnezeu, zicând troparul:

Ceea ce eÅŸti izvorul milei, învredniceÅŸte-ne pe noi milostivirii, Născătoare de Dumnezeu; caută spre poporul cel păcătos; arată, precum de-a pururea; puterea ta, că întru tine nădăjduind, strigăm Å£ie: Bucură-te, ca ÅŸi oarecând Gavriil, mai-marele voievod al celor fără de trup.

Apoi, în acelaÅŸi chip, zicând troparul sau condacul potrivit,  se închină icoanei hramului bisericii (din partea dreaptă a catapetesmei)  Dacă nu se cunoaÅŸte troparul sau condacul sfântului respectiv se poate rosti:

Sfinte  ( N ).....roagă-te lui Hristos Dumnezeu, pentru mine păcătosul.

Apoi se pot închina ÅŸi la celelalte icoane din partea stângă a catapetesmei, apoi vine la iconostas. Dacă icoana de pe iconostas este aceea a Învierii (duminica aceasta se află pe iconostas),sei zice troparul Învierii, glas 6:

Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri ÅŸi pe noi, pe pâmânt, ne învredniceÅŸte cu inimă curată să Te slăvim.  Sau:

Hristos a înviat din morÅ£i cu moartea pe moarte călcând, ÅŸi celor din morminte viaţă dăruindu-le!

Apoi mergând în mijlocul bisericii se  zice:

Slavă Tatălui ÅŸi Fiului ÅŸi Sfântului Duh ÅŸi acum ÅŸi pururea ÅŸi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieÅŸte, Doamne miluieÅŸte, Doamne miluieÅŸte.

Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Această rânduială a închinării la sfintele icoane se face dacă slujba nu a început încă. Cei care ajung la biserică după începutul slujbei, e bine să se aÅŸeze cu evlavie intr-un loc ÅŸi să nu deranjeze pe cei care se roagă, iar închinarea la sfintele icoane o poate face după terminarea slujbei.

Dumnezeului nostru slavă!

 

 

 

Evenimente

• undefined
• SÄ‚-I...
• undefined

Calendar

• Sf. Prooroc Amos
• Sf. Mucenic Dula
• Soborul Preasfintei Stapânei noastre Nascatoarei de Dumnezeu
• Sf. Mc. Narsi
• Sf. Fortunat
• Sf. Apostol Ahaic
• Sf. Apostol Stefana
• Sf. Cuv. Ortisie si Ieronim
• Sf. Mucenita Gravs
• Sf. Augustin, episcopul Hiponei"

 
 
 
Istoric Program Galerie Evenimente Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
                 
        @ Schitul Darvari 2008