Istoric Program Galerie Sf.Moaste Evenimente Tamaie Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
 
 
 

 

 

 

 Maica Domnului
Prodromita

Asculta

Inapoi
Biserici cu sfinte moaÅŸte in BucureÅŸti


IANUARIE

1 ianuarie: Sf. Vasile cel Mare (Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Rusă; Bis. Paraclisului Patriarhiei)

2   ianuarie: Sf. Silvestru (Bis. Sf. Silvestru)

2   ianuarie: Sf. Serafim de Sarov (Măn. Mihai Vodă)

7   ianuarie: Soborul Sf. Ioan Botezătorul (Bis. Sf. Vasile; Măn. Radu Vodă; Măn. Mihai Vodă; Bis. Icoanei)

10 ianuarie: Sf. Grigorie de Nissa (Bis. Domniţa Bălaşa)

10 ianuarie: Sf. Antipa de la Calapodeşti (Măn. Christiana; Bis. Rusă)

11 ianuarie: Sf. Teodosie cel Mare (Bis. Spitalului de Geriatrie Sf. Luca)

14 ianuarie: Sf. Mc. UciÅŸi în Sinai ÅŸi Rait (Schitul Darvari; Măn. Mihai Vodă; Bis. „Sf. Vineri Nouă - Titulescu"; Bis. SapienÅ£ei; Bis. Rusă)

17 ianuarie: Sf. Antonie (icoane la Bis. Curtea Veche ÅŸi Bis. Sf. Gheorghe Vechi)

18 ianuarie: Sf. Atanasie cel Mare (Bis. Sapienţei)

21 ianuarie: Maica Domnului "Îndrumătoarea" (zi de prăznuire a Icoanei de la Măn. Mihai Vodă)

21 ianuarie: Sf. Mc. Neofit (Măn. Antim; Măn. Mihai Vodă)

21 ianuarie: Sf. Mc. Candid (Schitul Darvari)

24 ianuarie: Sf. Cuv. Xenia (Măn. Mihai Vodă)

24 ianuarie: Sf. Xenia Petrovna (Măn. Mihai Vodă)

25 ianuarie: Sf. Grigorie de Nazianz (Măn. Mihai Vodă; Bis. "Sf. Nicolae-Costin Georgian"; Bis. Titulescu; Bis. Paraclisului Patriarhiei)

30 ianuarie: Sf. Trei Ierarhi (Bis. Sf. Ecaterina [Sf. Ioan]; Schitul Darvari [Sf. Ioan]; Măn. Mihai Vodă [cei 3 Sf.];  Bis. "Sf. Nicolae-Costin Georgian" [Sf. Grigorie]; Bis. Titulescu [Sf. Grigorie]; Bis. Rusă [Sf. Vasile]; Bis. Paraclisului Patriarhiei [Sf. Grigorie ÅŸi Sf. Vasile])

 

FEBRUARIE

1     februarie: Sf. Trifon (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă; Bis.Icoanei)

1     februarie: Sf. Revocatus ÅŸi Pomponius (Măn. Mihai Vodă)

8   februarie: Sf. Teodor Stratilat (Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Sf. Vineri-Drumul Taberei)

10 februarie: Sf. Haralambie (Bis. Sf. Dumitru; Bis. OÅ£etari; Bis. Sf. Vasile; Bis. Sf. Stelian-Lucaci; Măn. Mihai Vodă; Bis. Titulescu; Schitul Darvari; Bis. Delea Veche; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Stavropoleos; Capela Ortodoxă „Sf. Mina" din incinta Institutului de Medicină Legală BucureÅŸti; Bis. Manu Cavafu)

11 februarie: Sf. Vlasie (Măn. Mihai Vodă)

17 februarie: Sf. Teodor Tiron (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă)

23 februarie: Sf. Policarp (Măn. Radu Vodă; Schitul Darvari)

MARTIE

2 martie: Sf. Nicolae Planas (Bis. Rusă)

4 martie: Sf. Gherasim (Schitul Darvari)

9     martie: Sf. 40 de Mucenici (Măn. Antim; Schitul Darvari; Măn. Mihai Vodă; Bis. Sf. Alexie; Bis. Dichiu; Bis. Icoanei)

17 martie: Sf. Alexie (Schitul Darvari; icoană la Bis. Sf. Alexie)

20 martie: Sf. Mc. UciÅŸi în Mânăstirea Sf. Sava (Schitul Darvari)

31 martie: Sf. Iona de Kiev (Bis. Rusă; Măn. Mihai Vodă)

Duminica a 3-a din Postul Mare/Duminica Sf. Cruci (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Podeanu; Bis. Precupeţii Noi)

APRILIE

11 aprilie: Sf. Antipa (Bis. Sf. Dumitru)

11  aprilie: Sf. Calinic (Măn. Cernica)

20 aprilie: Sf. Daniel de Pereslav (Măn. Mihai Vodă)

23 aprilie: Sf. Gheorghe (Bis. Sf. Vasile; Măn. Plumbuita; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Măn. „SfinÅ£ilor români"; mir ÅŸi ceară de la mormântul său din Lida la Bis. Boteanu)

30 aprilie: Sf. Ignatie Briancianinov (Măn. Mihai Vodă)

Săptămâna Mare: Măn. Mihai Vodă; Bis. Icoanei; Bis. Boteanu; Bis. Sf. Vasile; Bis. Stavropoleos; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Podeanu; Catedrala Catolică Sf. Iosif; Bis. Italiană; Bis. SapienÅ£ei; Bis. PrecupeÅ£ii Noi

 

MAI 

7     mai: Sf. Mc. Acachie (Măn. Antim)

7     mai: Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Podeanu; Bis. PrecupeÅ£ii Noi)

8     mai: Sf. Ieremia Valahul (Catedrala Catolică Sf. Iosif)

10  mai: Sf. Ap. Simon Zelotul (Bis. Podeanu)

12 mai: Sf. Amfilohie de la Poceaev (veÅŸmânt la Bis. PrecupeÅ£ii Noi)

21 mai: Sf. Constantin şi Elena (Patriarhie; Măn. Mihai Vodă; Bis. Sapienţei)

22 mai: Sf. Rita (Catedrala Catolică Sf. Iosif)

27 mai: Sf. Ioan Rusul (Măn. Mihai Vodă; Bis. Polizu)

 

IUNIE

2     iunie: Sf. Ioan cel Nou de la Suceava (Măn. Plumbuita; Bis. Dichiu; veÅŸmânt la Bis. Sf. Alexie; vată sfinÅ£ită la Bis. PrecupeÅ£ii Noi)

12 iunie: Sf. Onufrie cel Mare (Bis. Sf. Alexie)

13 iunie: Sf. Anton de Padova (Catedrala Catolică Sf. Iosif; Bis. Sf. Tereza; Bis. Bărăţie; Bis. Pod Băneasa-Aviaţiei)

24 iunie: Sf. Ioan Botezătorul/Naşterea (Bis. Sf. Vasile; Măn. Radu Vodă; Măn. Mihai Vodă; Bis.Icoanei)

24 iunie: Sf. Mc. Panaghiotis (Măn. Mihai Vodă)

29 iunie: Sf. Ap. Petru (Bis. Stavropoleos)

30 iunie: Sf. Ap. Simon Zelotul (Bis. Podeanu)

 

 

IULIE

2     iulie: Aducerea VeÅŸmântului Maicii Domnului (Măn. Mihai Vodă; Bis. SapienÅ£ei; veÅŸmânt atins de Brâu la Bis. Sf. Alexie)

8     iulie: Sf. Procopie (Bis. Paraclisului Patriarhiei; Măn. Mihai Vodă)

8   iulie: Sf. Mc. Epictet ÅŸi Astion (Bis. Eroii RevoluÅ£iei; veÅŸmînt la Bis. PrecupeÅ£ii Noi)

11 iulie: Sf. Olga (Bis. Sapienţei)

14 iulie: Sf. Nicodim Aghioritul (Bis. Sapienţei)

18 iulie : Sf. Mc. Emilian (Bis. MoghioroÅŸ)

19 iulie: Sf. Serafim de Sarov (Măn. Mihai Vodă)

26 iulie: Sf. Mc. Paraschevi (Măn. Antim; Bis. Sf. Vasile)

27 iulie: Sf. Pantelimon (Bis. Sf. Dumitru; Măn Plumbuita; Bis. Sf. Alexie; Bis. Precupeţii Noi ; Bis. Sf. Pantelimon; Bis. Stavropoleos; Bis. Sf. Stelian-Lucaci; Bis. Sf. Antonie-Dr. Taberei; Bis. Sapienţei; Bis. Sf. Vineri-Drumul Taberei)

30 iulie: Sf. Valentin (Bis. Delea Nouă)


AUGUST

1     august: Scoaterea lemnului Sf. Cruci la Constantinopol (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Podeanu; Bis. PrecupeÅ£ii Noi)

4 august: Sf. 7 Tineri din Efes (Măn. Mihai Vodă)

4 august: Sf. Corneliu de Pereslav (Măn. Mihai Vodă)

5   august: Sf. Ioan Iacob Hozevitul (Schitul Darvari; Măn. Mihai Vodă; Bis. Boteanu; Bis. Sf. Vineri-Drumul Taberei; Bis. Rusă; veÅŸmânt la Bis. Icoanei)

7   august: Sf. Nicanor (Bis. Sf. Dumitru)

7     august: Sf. Teodora de la Sihla (Măn. Mihai Vodă; pietricică din peÅŸtera Sfintei la Bis. Sf. Alexie)

11  august: Sf. Nifon (Măn. Mihai Vodă)

15 august: Adormirea Maicii Domnului (fragment din piatra mormântului Maicii Domnului - Biserica Icoanei ÅŸi la Măn. Mihai Vodă; veÅŸmânt preoÅ£esc sfinÅ£it la mormântul Maicii Domnului - Măn. Mihai Vodă)

29 august: Sf. Ioan Botezătorul/Tăierea capului Sf. (Bis. Sf. Vasile; Măn. Radu Vodă; Măn. Mihai Vodă; Bis.Icoanei)

30 august: Sf. Alexandru (Bis. Icoanei)

31 august: Brâul Maicii Domnului (Măn. Mihai Vodă; Bis. SapienÅ£ei; veÅŸmânt atins de Brâu la Bis. Sf. Alexie)

 

SEPTEMBRIE

9 septembrie: Sf. Ana (Măn. Mihai Vodă)

11    septembrie: Închinarea Sf. Cruci (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Podeanu; Bis. PrecupeÅ£ii Noi)

11 septembrie: Sf. Xenia Petrovna (Măn. Mihai Vodă)

14 septembrie: ÎnălÅ£area Sf. Cruci (Bis. Sf. Vasile; Măn. Mihai Vodă; Bis. Stavropoleos; Bis. Paraclisului Patriarhiei; Bis. Podeanu; Bis. PrecupeÅ£ii Noi; + Catedr. Sf. Iosif ! - Spinul Cununii)

20 septembrie: Sf. Eustaţie Plachida (Bis. Mătăsari; Măn. Mihai Vodă; Bis. Sapienţei)

24    septembrie: Sf. Siluan Athonitul (Bis. Rusă; Schitul Darvari; Măn. Mihai Vodă)

30 septembrie: Sf. Grigorie al Armeniei (Bis. Sf. Gheorghe Vechi)


OCTOMBRIE

1   octombrie: Acoperământul Maicii Domnului (Măn. Mihai Vodă; Bis. SapienÅ£ei; veÅŸmânt atins de Brâu la Bis. Sf. Alexie)

1   octombrie: Sf. Tereza de Lisieux (Bis. Sf. Tereza)

1   octombrie: Sf. Ioan Cucuzel (Bis. SapienÅ£ei)

2     octombrie: Sf. Ciprian (Bis. Zlătari; Măn. Mihai Vodă)

7   octombrie: Sf. Serghie ÅŸi Vah (Bis. Palatului Cotroceni)

12 octombrie: Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic (Schitul Darvari; Măn. Mihai Vodă)

14 octombrie: Cuv. Parascheva (Măn. Mihai Vodă ÅŸi veÅŸmânt; Bis. Titulescu; Bis. Dichiu; icoane la Bis. PrecupeÅ£ii Noi ÅŸi la Bis. Sf. Gheorghe Nou; veÅŸmânt la: Schitul Darvari, Bis. Sf. Alexie, Bis. Titulescu, Sf. Vineri-Drumul Taberei, Bis. Dna. Oltea, Bis. Sf. Gheorghe Nou, Bis. Răzoare, Bis. PrecupeÅ£ii Noi)

15 octombrie: Sf. Teodor cel Sfintit de Sanaksar (Ushakov) (Măn. Mihai Vodă)

22 octombrie: Sf. 7 Tineri din Efes (Măn. Mihai Vodă)

23 octombrie: Sf. Teodor de Sanaksar (Măn. Mihai Vodă)

24 octombrie: Sf. Sevastiana (Măn. Mihai Vodă)

26 octombrie: Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir (Măn. Mihai Vodă)

27 octombrie: Sf. Dimitrie Basarabov (Patriarhie; veÅŸmânt la Bis. Dna. Oltea)

28 octombrie: Sf. Teofil cel Nebun ptr. Hristos (Măn. Mihai Vodă; Bis. Rusă) (10 nov. pe stil nou ?)

28 octombrie: Sf. Dimitrie al Rostovului (Măn. Mihai Vodă)

29 octombrie : Sf. Avram al Rostovului (Măn. Mihai Vodă)

 


NOIEMBRIE

1     noiembrie: Sf. Dr. Cosma ÅŸi Damian (icoană la Bis. ColÅ£ea)

9   noiembrie: Sf. Nectarie (Măn. Radu Vodă)

11 noiembrie: Sf. Mina (Bis. Sf. Mina)

13 noiembrie: Sf. Ioan Gură de Aur (Bis. Sf. Ecaterina; Măn. Mihai Vodă; Schitul Darvari)

14 noiembrie: Sf. Grigorie Palama (Bis. Sapienţei)

20 noiembrie: Sf. Grigorie Decapolitul (Bis. Hagiu; veÅŸmânt la Bis. Sf. Alexie)

23 noiembrie: Sf. Antonie de la Iezeru-Vâlcea (Bis. Sf. Antonie-Dr. Taberei; Schitul Darvari)

24 noiembrie: Sf. Clement (Măn. Mihai Vodă)

25 noiembrie: Sf. Ecaterina (Măn. Mihai Vodă; Capela Leagănului de Copii „Sf. Ecaterina"; Bis. ColÅ£ea; Bis. Belvedere; Bis. PrecupeÅ£ii Noi; Bis. Sf. Ecaterina)

25 noiembrie: Sf. Mercurie (Măn. Mihai Vodă; Bis. Sf. Mercurie)

26 noiembrie: Sf. Stelian (Bis. Sf. Stelian-Lucaci; Măn. Mihai Vodă; Bis. Icoanei)

27 noiembrie: Sf. Onufrie (Bis. Sf. Stelian-Lucaci)

30 noiembrie: Sf. Andrei (Măn. Mihai Vodă; Bis. Chitila; Bis. Rusă; Bis. Stavropoleos; Măn. „SfinÅ£ilor români"; Bis. SapienÅ£ei; Bis. PrecupeÅ£ii Noi)

 

DECEMBRIE

3    decembrie: Sf. Gheorghe de la Cernica (Măn. Cernica)

4    decembrie: Sf. Varvara (Măn. Mihai Vodă)

5    decembrie: Sf. Sava (Bis. SapienÅ£ei)

5    decembrie: Sf. Sava ÅŸi Sf. Anastasie (Măn. Mihai Vodă)

6      decembrie: Sf. Nicolae (Bis. Sf. Gheorghe Nou; Măn. Plumbuita; Măn. Mihai Vodă; Bis. Titulescu; Bis. Rusă; Bis. SapienÅ£ei; Bis. Negustori; icoane la Bis. Blănari, Măn. MărcuÅ£a ÅŸi Măn. Antim)

7      decembrie: Sf. Filofteia (icoană la Măn. Antim)

7    decembrie: Sf. Ambrozie (Schitul Darvari; Bis. Sf. Ambrozie; Măn. „SfinÅ£ilor români")

8      decembrie: Sf. Patapie (veÅŸmânt la Bis. Icoanei)

12    decembrie: Sf. Spiridon al Trimitundei (Bis. Sf. Spiridon; Măn. Mihai Vodă; Bis. Delea Veche; Bis. Sf. Spiridon Vechi - Operetă; icoană la Bis. Sf. Spiridon Vechi - Operetă)

13    decembrie: Sf. AuxenÅ£iu (Măn. Mihai Vodă)

13  decembrie: Sf. Mardarie (Bis. SapienÅ£ei)

15    decembrie: Sf. Elefterie (Bis. Sf. Vasile; Bis. Sf. Stelian-Lucaci; Schitul Darvari; Biserica Sf. Elefterie Nou)

17   decembrie: Sf. Dionisie Zakintos (Măn. Mihai Vodă)

18 decembrie: Sf. Modest (Bis. Icoanei; Bis. Sapienţei)

20    decembrie: Sf. Ignatie Teoforul (Schitul Darvari; Bis. Stavropoleos)

27    decembrie: Sf. Åžtefan (Măn. Mihai Vodă; Bis. Dichiu)

29  decembrie: Sf. 14000 Prunci Mucenici (Măn. Mihai Vodă; Bis. Rusă)

 

 

 

 

 

 

 

Evenimente

• undefined
• SÄ‚-I...
• undefined

Calendar

• Sf. Prooroc Amos
• Sf. Mucenic Dula
• Soborul Preasfintei Stapânei noastre Nascatoarei de Dumnezeu
• Sf. Mc. Narsi
• Sf. Fortunat
• Sf. Apostol Ahaic
• Sf. Apostol Stefana
• Sf. Cuv. Ortisie si Ieronim
• Sf. Mucenita Gravs
• Sf. Augustin, episcopul Hiponei"

 
 
 
Istoric Program Galerie Evenimente Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
                 
        @ Schitul Darvari 2008