Istoric Program Galerie Sf.Moaste Evenimente Tamaie Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
 
 
 

 

 

 

 Maica Domnului
Prodromita

Asculta

Inapoi
Icoane facatoare de minuni din Romania

• Icoana Maicii Domnului (una din cele 12 pictate de Sf. Ap. Luca ÅŸi adusă la noi de Sf. Ap. Andrei) – Mănăstirea NămăieÅŸti, jud. ArgeÅŸ, lângă Câmpulung

• Icoana Maicii Domnului (copie din sec. IV după un original de Sf. Ap. Luca, de la Muntele Athos) – Mănăstirea “Dintr-un Lemn”, Sat DezrobiÅ£i, Com. FrânceÅŸti, jud. Vâlcea

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “NaÅŸterea Maicii Domnului – Scaune”, catapeteasmă (Str. Scaune Nr. 2, în spatele Spit. ColÅ£ea, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Doamnei”, naos (Calea Victoriei Nr. 28, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Olari” (Str. Olari 2, intersecÅ£ia MoÅŸilor cu Olari, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Grădina Icoanei” (Str. Icoanei, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului (copie după “Prodromita” de la Muntele Athos) – Schitul Darvari (Str. Schitul Darvari Nr. 3, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului ÅŸi Icoana Sf. Nicolae – Biserica “Sf. Nicolae – Blănari” (Universitate, Str. Blănari 16, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului – Schitul “Maicilor” (lângă Măn. Antim, Str. Antim 43, BucureÅŸti)

• Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Biserica “Sf. Vasile” (Cal. Victoriei 198, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica BatiÅŸtei (Universitate, Str. BatiÅŸtei 19-21, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului ÅŸi Icoana Sf. Dr. Cosma ÅŸi Damian - Biserica “Sf. Trei Ierarhi – ColÅ£ei” (Universitate, Bd. Brătianu 1, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Elefterie – Nou” (Metrou Eroilor, Operă, Str. Sf. Elefterie 1-3, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului (“Odighitria – Îndrumătoarea”) – Biserica “Sf. Nicolae – Mihai Vodă” (Metrou Izvor, Str. SapienÅ£ei 4, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Zlătari (vizavi de Magazinul Victoria, CEC-ul Mare, Cal. Victoriei 12, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. ÎmpăraÅ£i – Plevna” (zona PÅ£a. Kogălniceanu, Facult. Drept, Str. Sf. Constantin 33, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului – Catedrala Patriarhiei, BucureÅŸti (copie după Icoana pictată de Sf. Ap. Luca de la Măn. Kykkos din Cipru; la iconostasul stg din faÅ£a altarului)

• Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” ÅŸi cea de la catapeteasmă) ÅŸi cea a Sf. Parascheva (care a plâns) – Biserica “Adormirea Maicii Domnului – PrecupeÅ£ii Noi” (Str. Gral. BroÅŸteanu 12, vizavi de ASE - intrarea din Cal. DorobanÅ£i, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului ÅŸi cea a Sf. Alexie – Biserica “Sf. Alexie” (Cal. Åžerban Vodă 123, BucureÅŸti) • Icoana Maicii Domnului (“Pantanassa - Vindecătoarea”) - Biserica “Sf. Nicolae - Rusă, a StudenÅ£ilor” (Universitate, Str. Ion Ghica 9, BucureÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului - Biserica “Dichiu” (Str. Icoanei 72; copie după “Madona Neagră” protectoarea Poloniei) • Icoana Maicii Domnului - Biserica “Sf. Spiridon” a Mitropoliei de BucureÅŸti (de la PÅ£a. Unirii, pe Bd. “D. Cantemir”, Cal. Åžerban Vodă 29)

• Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Mănăstirea Plumbuita, BucureÅŸti (Str. Plumbuita 58)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “ÎnălÅ£area Domnului – Teiul Doamnei”, BucureÅŸti (Str. Doamna Ghika 1)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf.Gheorghe – MărÅ£iÅŸor”, BucureÅŸti (Str. MărÅ£iÅŸor 63, vizavi de fosta Măn. VăcăreÅŸti, în apropiere de benzinăria Big Berceni)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. PărinÅ£i Ioachim ÅŸi Ana – a Târgului de Afară”, BucureÅŸti (lângă FoiÅŸorul de Foc)

• Icoana Maicii Domnului („Kazanskaya”) – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. Haralambie – Flămânda”, BucureÅŸti, Str. Olimpului 17 (de la intersecÅ£ia Bd. Dimitrie Cantemir cu Bd. MărăşeÅŸti, înspre Parcul Carol)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. Nicolae / Sf. Cuv. Parascheva ÅŸi Sf. Grigorie Decapolitul - Hagiu”, BucureÅŸti (str. Traian, Nr. 142 )

• Icoana Maicii Domnului ÅŸi icoana Sf. Parascheva – Biserica “Sf. Gheorghe – Nou” (PÅ£a. Sf. Gheorghe, Bd. Brătianu 27, Km 0, BucureÅŸti)

• Icoana Sf. Filofteia – Mănăstirea “Sf. Antim Ivireanul”, BucureÅŸti

• Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Mina”(Cal. CălăraÅŸilor, Str. C.F. Robescu 18 A, BucureÅŸti) • Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Anton – Curtea Veche” (Hanul lui Manuc, BucureÅŸti)

• Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Gheorghe – Vechi” (în spatele Mag. Cocor, Cal. MoÅŸilor 36, BucureÅŸti) • Icoana Sf. Spiridon – Biserica “Sf. Spiridon Vechi-Operetă”, BucureÅŸti

• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea MărcuÅ£a (din Åžos. Pantelimon, vizavi de Spit. „Sf. Pantelimon”, Str. Mănăstirii MărcuÅ£a - fostă GenÅ£ianei)

• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea „Sf. Antim Ivireanul”, BucureÅŸti (str. Antim 29, în muzeul mănăstirii) • Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Biserica “Sf. Petru ÅŸi Pavel - Basarab”, PloieÅŸti (Str. M. Basarab, Cartier “M. Bravu”, capătul autobuz 5, luat de la Hale)

• Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Biserica “Maica Precista”, PloieÅŸti (Str. Armoniei, lângă Teatrul de Copii ÅŸi Hotelul Prahova) • Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare, “Siriaca” ÅŸi din paraclis) – Mănăstirea Ghighiu, Sat Ghighiu, Com. BărcăneÅŸti, jud. Prahova

• Icoana Maicii Domnului (de la iconostasul din faÅ£a altarului, stg.) – Mănăstirea Pissiota (Crivina), Com. Poienarii Burchii, jud. Prahova (lângă PloieÅŸti)

• Icoana Maicii Domnului (adusă de la Sf. Mormânt) – Schitul “Sf. Maria Cricov – Jercălăi”, lângă UrlaÅ£i, jud. Prahova

• Icoana Maicii Domnului – Comuna Măneciu Pămînteni, jud. Prahova • Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Suzana, Com. Măneciu, jud. Prahova

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Crasna, Com. Crasna, jud. Prahova (lângă Slănic)

• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Cernica, Com. Cernica, jud. Ilfov (în Biserica „Sf. Nicolae”, de pe insulă) • Icoana Sf. Mercurie – Mănăstirea PlătăreÅŸti, Com. PlătăreÅŸti, jud. Ilfov

• Icoana Maicii Domnului ÅŸi Icoana Sf. Parascheva - Mănăstirea Å¢igăneÅŸti, Com. Ciolpani, jud. Ilfov

• Icoana Maicii Domnului (din naos) – Mănăstirea CăldăruÅŸani, Sat Lipa, Com. Gruiu, jud. Ilfov

• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: cea din biserica mare ÅŸi „Apărătoarea Mănăstirii” din scorbura stejarului secular de pe malul lacului) ÅŸi Icoana Mântuitorului („Domnul Minunat”) – Mănăstirea Pasărea, Com. BrăneÅŸti, jud. Ilfov

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Cimitirului din Comuna Gruiu, Sat SiliÅŸtea Snagovului, jud. Ilfov

• Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, Com. Aninoasa, jud. DâmboviÅ£a

• Mănăstirea PeÅŸtera IalomiÅ£ei – Com. Moroieni, jud. DâmboviÅ£a (loc tămăduitor)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Cetăţuia, Com. Cetăţeni, jud. ArgeÅŸ

• PeÅŸtera Cuv. Ioanichie Schimonahul (sec. XVII) – Sihăstria “Valea Chiliilor” Muscel, jud. ArgeÅŸ (loc tămăduitor pe versantul muntelui de la Mănăstirea Cetăţuia)

• Schitul rupestru Corbii de Piatră – Sat Corbi, jud. ArgeÅŸ (lângă DomneÅŸti)

• Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” ÅŸi o a 2-a, mică, în raclă) – Mănăstirea “Negru Vodă”, Câmpulung, jud. ArgeÅŸ

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Glavacioc, Com. Åžtefan cel Mare, jud. ArgeÅŸ

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Cotmeana, Com. Cotmeana, jud. ArgeÅŸ

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Trivale, PiteÅŸti (Str. Armand Călinescu), jud. ArgeÅŸ

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Madona Dudu”, Craiova

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Brâncoveni, Com. Brâncoveni, jud. Olt

• Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Căluiu, sat Călui, com. Oboga, jud. Olt

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Alexandria, jud. Teleorman

• Icoanele: Maicii Domnului, Mântuitorului, SfinÅ£ilor Pantelimon, Ioan Botezătorul, Andrei, Nicolae, Dimitrie, Haralambie ÅŸ.a. , crucea din altar (izvorâtoare de mir) – Mănăstirea “Sf. Pantelimon”, Com. SiliÅŸtea-GumeÅŸti, jud. Teleorman (lângă RoÅŸiorii de Vede)

• Icoana Maicii Domnului (“Mângâietoarea”) – Biserica Satului Balaci, jud. Teleorman

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Surpatele, Com. FrânceÅŸti, Sat Surpatele, jud. Vâlcea

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Govora, Com. MihăieÅŸti, jud. Vâlcea

• Icoana Maicii Domnului – Schit Ostrov, CălimăneÅŸti, jud. Vâlcea

• Icoana Maicii Domnului („Odighitria”) ÅŸi PeÅŸtera Sf. Grigorie Decapolitul – Mănăstirea BistriÅ£a, Sat BistriÅ£a, Com. CosteÅŸti, jud. Vâlcea

• Icoana Mântuitorului (pe stâncă) – Schit Pahomie, Com. BărbăteÅŸti, jud. Vâlcea

• PeÅŸtera (Paraclis) Sf. Antonie de la Iezeru – Schit Iezeru, Sat Cheia, Băile OlăneÅŸti (loc tămăduitor)

• PeÅŸtera Cuv. Neofit Sihastrul ÅŸi cea a Cuv. Meletie Sihastrul (cu un izvor tămăduitor) – Mănăstirea StâniÅŸoara – Nucet, Sat Păusa (gara Jiblea), lângă Mănăstirea Turnu – CălimăneÅŸti, jud. Vâlcea 

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lainici, comuna Schela, sat Sâmbotin, jud. Gorj

• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. MuÅŸeteÅŸti, jud. Gorj

• Icoana Maicii Domnului ÅŸi PeÅŸtera Sf. Nicodim de la Tismana (loc tămăduitor) – Mănăstirea Tismana, Com. Tismana, jud. Gorj

• Icoana Sf. Nicolae - com. MelineÅŸti, jud. Dolj

• Icoana Maicii Domnului ÅŸi cea a Învierii – Biserica din Letca Nouă, jud. Giurgiu (lângă GhimpaÅ£i)

• Icoanele Sf. Ioan Botezătorul (cele 2) – Bis. “Sf. ÎmpăraÅ£i”, Sat Răzvani, jud. CălăraÅŸi (lângă Lehliu)

• Icoana Maicii Domnului ÅŸi cea a Mântuitorului – Com. TăuÅŸani, jud. CălăraÅŸi

• Icoana Sf. Nicolae – Sat BiÅ£ina, Com. MoviliÅ£a, jud. IalomiÅ£a (lângă Urziceni)

• Icoana Maicii Domnului – Catedrala Episcopiei din ConstanÅ£a (Str. Arhiepiscopiei 35, lângă Cazinou)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Sf. Nicolae” din localitatea 23 August, jud. ConstanÅ£a

• Crucile (cele 2) ÅŸi Icoana Maicii Domnului (din pronaos) – Mănăstirea Dervent, Com. Ostrov, jud. ConstanÅ£a

• Icoana Sf. Xenia – Mănăstirea Colilia, Sat Colelia, jud. ConstanÅ£a

• PeÅŸtera Sf. Ap. Andrei – Mănăstirea “PeÅŸtera Sf. Andrei”, Com. Ion Corvin, jud. ConstanÅ£a (loc tămăduitor)

• PeÅŸtera Sf. Ioan Casian – Mănăstirea “PeÅŸtera Sf. Ioan Casian”, Com. TârguÅŸor, Sat Casieni, jud. ConstanÅ£a (loc tămăduitor, “Dealul Casienilor” din Cheile Dobrogei)

• BisericuÅ£ele rupestre “din cretă” – Basarabi, Com. Murfatlar, jud. ConstanÅ£a

 • Icoanele Maicii Domnului (“Eleusa”, din biserica mare ÅŸi “A Soldatului -Nerosaiscaia”, din paraclis) ÅŸi cea a Mântuitorului “care se curăţă singură” (din biserica mare) – Mănăstirea Celic Dere, Sat TeliÅ£a, Com. Frecăţei, jud. Tulcea

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Saon, Com. NiculiÅ£el, jud. Tulcea (din biserica veche, a paraclisului) • Martyriconul de la NiculiÅ£el – sat NiculiÅ£el, jud. Tulcea (locul unde au fost descoperiÅ£i în 1971 cei 4 SfinÅ£i Martiri aflaÅ£i azi la Măn. CocoÅŸu, alături de alÅ£i 2 SfinÅ£i Martiri, mai vechi)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Săraca, Com. Åžemlacu Mic, jud. TimiÅŸ

• Icoana Maicii Domnului (din tronul de lemn aurit) – Mănăstirea “Sf. Gheorghe” (ortodoxă sârbă), Sat Birda, Com. Gătaia, jud. TimiÅŸ (lângă Deta)

• Icoana Maicii Domnului ÅŸi Icoana Sf. Ilie – Schitul Călugăra, Com. Ciclova Montană (lângă OraviÅ£a), jud. CaraÅŸ-Severin

• Icoana Sf. Treimi – Schit “Piatra Scrisă”, Com. ArmeniÅŸ, jud. CaraÅŸ-Severin

• Icoana Maicii Domnului (Odighitria) – Biserica Satului Măru, jud. CaraÅŸ-Severin (lângă CaransebeÅŸ) • Icoana Maicii Domnului („Semenica”) – Mănăstirea “Sf. Ilie” din Semenic, jud. CaraÅŸ-Severin

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Izbuc, Sat Călugări (Ponoarele), Com. CărpineÅ£, jud. Bihor

• Icoana Maicii Domnului (copie modernă litografiată după icoana “Kazanskaya”) – Schitul “Sf. Ioan Botezătorul ÅŸi Sf. Teodora de la Sihla”, Com. Huta, jud. Bihor (lângă BeiuÅŸ)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Nicula, Com. FizeÅŸu Gherlii, jud. Cluj

• Icoana Maicii Domnului (“Dulcele Sărut” sau „Sora Geamănă” [a icoanei de la Măn. Nicula]) – Mănăstirea Strâmba, Sat Stupini - PăduriÅŸ, Com. Hida, jud. Sălaj (lângă Zalău)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bic, jud. Sălaj (lângă Åžimleul Silvaniei)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea DragomireÅŸti, Com. DragomireÅŸti, jud. MaramureÅŸ

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Rohia (Paraclisul Bisericii Noi), Sat Rohia (Tg. LăpuÅŸ), jud. MaramureÅŸ

• Icoana Maicii Domnului (Eleusa) – Mănăstirea Parva, jud. BistriÅ£a-Năsăud

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Sat Uioara de Sus, jud. MureÅŸ

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea HodoÅŸ – Bodrog, Com. Felnac, jud. Arad

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bezdin, Sat Munar, jud. Arad

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea LupÅŸa, Com. LupÅŸa, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Paramythia – Mângâietoarea”)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea OaÅŸa, Com. SuÅŸag, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea RâmeÅ£, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bixad, Com. Bixad, jud. Satu Mare

• Icoana Maicii Domnului ÅŸi PeÅŸtera Sf. Ioan de la Prislop – Mănăstirea Prislop, Sat SilvaÅŸu de Sus (HaÅ£eg), Com. Prislop, jud. Hunedoara

• Biserica din Comuna DensuÅŸ, jud. Hunedoara (cea mai veche biserică din România)

• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Predeal, jud. BraÅŸov

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Com. Voila, Sat Sâmbăta de Sus, jud. BraÅŸov

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dejani, jud. BraÅŸov (lângă FăgăraÅŸ)

• Mănăstirea «Săpată în Piatră», Dealul PleÅŸu, Sat Åžinca Veche, jud. BraÅŸov (între BraÅŸov ÅŸi FăgăraÅŸ, lângă PerÅŸani)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Vovidenia, Sat Luncani, Com. Vânători, jud. Bacău

• Icoana Maicii Domnului (“Zburătoarea – Care a Zburat”) – Mănăstirea Măgura Ocnei, jud. Bacău

• Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Catedrala Episcopiei Buzău • Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Banului”, Buzău, jud. Buzău

• Icoana Maicii Domnului – Schitul DălhăuÅ£i, jud. Buzău (lângă FocÅŸani) • Icoana Maicii Domnului – Schitul Cetăţuia (lângă Măn. Ciolanu), Com. Tisău, jud. Buzău

• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Satul AluniÅŸ, jud. Buzău

• Biserica “Sf. Filofteia”, Buzău • Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Com. Cuca, jud. Vaslui

• Icoana Maicii Domnului (“Tânguirea Maicii Domnului”) – Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”, Sat Gârceni, Com. MălineÅŸti - Gârceni, jud. Vaslui (lângă Vaslui)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea FloreÅŸti, Sat FloreÅŸti, Com. PoieneÅŸti, jud. Vaslui

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bujoreni, Com. Zorleni, jud. Vaslui

• Icoana Maicii Domnului (“Lidianca” sau “Închinătoarea”) ÅŸi a Sf. Gheorghe de pe versoul celei dintâi – Mănăstirea NeamÅ£, Com. Vânători, jud. NeamÅ£

• Icoana Maicii Domnului “Cu 3 Mâini-Trihirusa” – Biserica „Sf. Gheorghe” din incinta Mănăstirii NeamÅ£, Com. Vânători, jud. NeamÅ£

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Giurgeni, Roman, jud. NeamÅ£ • Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea PângăraÅ£i, jud. NeamÅ£

• Icoana Sf. Ana cu Maica Domnului – Mănăstirea BistriÅ£a, Com. ViiÅŸoara, jud. NeamÅ£

• Icoana Maicii Domnului (“IconiÅ£a”) – Mănăstirea Bisericani, Com. ViiÅŸoara, jud. NeamÅ£

• PeÅŸtera Sf. Chiriac de la Bisericani (prăznuit pe 31 decembrie) ÅŸi cea a Sf. Iosif – Mănăstirea Bisericani, Com. ViiÅŸoara, jud. NeamÅ£ (locuri tămăduitoare)

• Icoana Maicii Domnului (sec. XVI) – Mănăstirea Văratec, Com. Agapia, Sat Văratec jud. NeamÅ£

• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserică ÅŸi “Tânguirea” de la fântână) ÅŸi Icoana Mântuitorului (cea mică) – Mănăstirea Agapia, Com. Agapia, jud. NeamÅ£

• Icoana Maicii Domnului (“Axionita”)– Mănăstirea Sihăstria, Com. Pipirig, jud. NeamÅ£

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului TrifeÅŸti-Roman, jud. NeamÅ£

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Durău, Com. Ceahlău, jud. NeamÅ£

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Petru Vodă, Com. Poiana Teiului, jud. NeamÅ£

• Icoana Maicii Domnului (“Cipriota”) – Mănăstirea Secu, Com. Pipirig, jud. NeamÅ£

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea HoraiÅ£a, Com. Crăcăoani, jud. NeamÅ£

• Icoana Maicii Domnului – Schitul Horăicioara, Com. Crăcăoani, jud. NeamÅ£

• Icoana Maicii Domnului - Schitul Icoana, Com. Vânători, jud. NeamÅ£

• Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “PortăriÅ£a” de la Mt. Athos) – Biserica “Sf. Spiridon” a spitalului judeÅ£ean din Piatra NeamÅ£, jud. NeamÅ£

• Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea AlmaÅŸ, Sat AlmaÅŸ, Com. Gârcina, jud. NeamÅ£

• Icoana Sf. Zenovie – Mănăstirea Nechit, Com. BorleÅŸti, jud. NeamÅ£

• PeÅŸtera Sf. Teodora de la Sihla – Schitul Sihla, Com. Vânători, jud. NeamÅ£ (loc tămăduitor)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. ÎmpăraÅ£i”, Gura Humorului, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Putnei, Com. Putna, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului (din faÅ£a catapetesmei, în prezent în paraclis) – Mănăstirea MoldoviÅ£a, Com. Vatra MoldoviÅ£ei, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului (din faÅ£a catapetesmei) – Mănăstirea SuceviÅ£a, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului ÅŸi icoana Sf. Ap. Ev. Ioan ÅŸi alte icoane minunate – Schitul Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava

• Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Sihăstria - Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului (copie după “PortăriÅ£a” de la Mt. Athos) – Biserica din Com. Rădăşeni, jud. Suceava (lângă Fălticeni)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomirna, comuna Dragomirna, jud. Suceava

• Icoanele Catapetesmei – Mănăstirea Dragomirna, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea RâÅŸca, Com. RâÅŸca, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Spitalului JudeÅ£ean din Suceava, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Slatina, jud. Suceava

• Icoana Mântuitorului (din muzeul mănăstirii) – Mănăstirea MoldoviÅ£a, jud. Suceava

• Troiţă (pe locul unde S-a arătat Sf. Treime) – Schitul Pojorâta (Corlăţeni), Com. Pojorâta, jud. Suceava

• Icoanele din Muzeul din Pronaos – Mănăstirea Bogdana, RădăuÅ£i, jud. Suceava

• Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Cămârzani, Sat Cămârzani, Com. Vadu Moldovei/CiumuleÅŸti, jud. Suceava (lângă Fălticeni)

• Chilia peÅŸteră a Sf. Daniil Sihastrul – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava 

• Mănăstirea Hagigadar (“a DorinÅ£elor”) – Suceava, jud. Suceava (biserică armenească, loc tămăduitor)

• Icoana Maicii Domnului – Schitul Cozancea, Com. SuliÅ£a, jud. BotoÅŸani

• Icoana Maicii Domnului - Mănăstirea Vorona, comuna Vorona, jud. BotoÅŸani

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Voronei, comuna Vorona, jud. BotoÅŸani

• Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Gorovei, Sat Gorovei, Com. Vârfu Câmpului (lângă Dorohoi), jud. BotoÅŸani

• Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Valea Neagră, Com. Herăstrău/NistoreÅŸti, jud. Vrancea

• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea LepÅŸa, Com. Tulnici, jud. Vrancea

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea DălhăuÅ£i, Com. Cârligele, jud. Vrancea

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Poiana Mărului, Sat Jitia de Jos, Com. Jitia, jud. Vrancea

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Mitropoliei din IaÅŸi (Bd. Åžtefan cel Mare 16)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Golia, IaÅŸi (Str. Cuza Vodă 51)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Socola, IaÅŸi

• Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Bucium, IaÅŸi (Str. Păun 14)

• Icoanele (cele 2) Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae Domnesc”, IaÅŸi

• Icoana Mântuitorului ÅŸi icoana Maicii Domnului (care plâng; minune neconfimată oficial) - Biserica „Sf. Nectarie” din cartierul „Alexandru cel Bun”, IaÅŸi

• Icoana Sf. Spiridon - Biserica “Sf. Spiridon” (din cadrul Spit. “Sf. Spiridon”), IaÅŸi (Bd. IndependenÅ£ei 1, PÅ£a. Unirii)

• Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Andrei ÅŸi Mina”, IaÅŸi(lângă Palatul de Cultură)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dobrovăţ, Com. Dobrovăţ, jud. IaÅŸi

• Icoanele Maicii Domnului (cele 3), Icoana Mântuitorului ÅŸi Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Hadâmbu, Com. MogoÅŸeÅŸti, jud. IaÅŸi

• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Pârcovaci (lângă Hârlău), jud. IaÅŸi

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea MiclăuÅŸeni, Com. Butea, jud. IaÅŸi

• Icoana Sf. Nicolae – Biserica „Sf. Nicolae”, com. Valea Seacă, jud. IaÅŸi [sau jud. Bacău?] (copie după o icoană minunată din Rusia)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Mavromolu, GalaÅ£i, jud. GalaÅ£i

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Sat Adam, Com. DrăguÅŸeni, jud. GalaÅ£i

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului PaÅŸcani, Com. VlădeÅŸti, jud. GalaÅ£i

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Comuna SmulÅ£i, jud. GalaÅ£i

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea VladimireÅŸti, com. Tudor Vladimirescu, jud. GalaÅ£i

 

Evenimente

• undefined
• SÄ‚-I...
• undefined

Calendar

• Sf. Prooroc Amos
• Sf. Mucenic Dula
• Soborul Preasfintei Stapânei noastre Nascatoarei de Dumnezeu
• Sf. Mc. Narsi
• Sf. Fortunat
• Sf. Apostol Ahaic
• Sf. Apostol Stefana
• Sf. Cuv. Ortisie si Ieronim
• Sf. Mucenita Gravs
• Sf. Augustin, episcopul Hiponei"

 
 
 
Istoric Program Galerie Evenimente Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
                 
        @ Schitul Darvari 2008