Istoric Program Galerie Sf.Moaste Evenimente Tamaie Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
 
 
 

 

 

 

 Maica Domnului
Prodromita

Asculta

Inapoi
Ac. Sf. Teofan Zavoratul / 10 ian.

                                                                  Condac 1:
Alesule nevoitor ÅŸi slujitor adevărat al lui Hristos, pus de Dumnezeu în sfeÅŸnicul Bisericii spre slujire arhierească, cu strălucirea credinÅ£ei pe oameni i-ai luminat, toate puterile sufletului ÅŸi virtutile tale oamenilor le-ai dăruit, iar nevoindu-te în zavorâre spre mântuire, inimile ucenicilor tăi prin nemarginită dragoste le-ai încălzit. Pentru aceasta ÅŸi pe noi cu făclia înÅ£elepciunii tale ne luminează, ierarhe a lui Hristos minunate, ca să cântăm Å£ie aÅŸa: Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                              Icos 1
De blândeÅ£e îngerească ÅŸi nemărginită dragoste pentru Dumnezeu ÅŸi pentru oameni fiind cuprins, Å£i-ai luat nevoinÅ£a smereniei monahiceÅŸti ÅŸi a slujirii, arhiereÅŸti, părinte al nostru minunate. Ascultător al voii dumnezeiÅŸti, darul înÅ£elepciunii pe care de la Dumnezeu l-ai primit - l-ai înmulÅ£it, ÅŸi oamenilor spre mântuire, cu jertfelnicie prin acesta ai slujit. Pentru aceasta fericim nevoinÅ£ele tale cele înalte ÅŸi strigăm Å£ie aÅŸa:
Bucură-te, că din pruncie inima ta Domnului o ai închinat;
Bucură-te, caci către Unul Dumnezeu toata nădejdea Å£i-ai îndreptat;
Bucură-te, că pe Domnul mai mult decât orice L-ai iubit;
Bucură-te, că din copilarie mintea ta cu înÅ£elepciunea dumnezeiască o ai hrănit;
Bucură-te, că Domnului spre slujire cu totul te-ai daruit;
Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                                   Condac 2
Văzând sufletul tău plin de dragoste dumnezeiască pentru Ziditorul tău ÅŸi Dumnezeu, Domnul cel de grijă purtător te-a înflăcărat cu dorirea vieÅ£ii călugărÅŸti, iar tu, ierarhe al Domnului, urmând acestei chemări cereÅŸti, ai pornit încă din copilarie pe calea înaltei smerenii ÅŸi a lepădării de cele lumeÅŸti, încrezându-te cu totul voii lui Dumnezeu ÅŸi cântându-I: Aliluia!

                                                                     Icos 2
Prin înÅ£elegerea înÅ£elepciunii celor citite fiind din belÅŸug de Dumnezeu dăruit, Å£i-ai îmbogăţit neîncetat mintea prin cercetarea scrierilor sfinÅ£ilor părinti ÅŸi a nevoitorilor credinÅ£ei ÅŸi bunei cuviinÅ£e, sorbind din ele multă putere ÅŸi lumină duhovnicească. Iar noi, proslăvind înÅ£elepciunea ta, strigam Å£ie cu umilinţă aÅŸa:
Bucură-te, că pentru Dumnezeu de dragoste ardeai;
Bucură-te, că în adâncă smerenie tinereÅ£ea Å£i-o petreceai;
Bucură-te, că prin blândeÅ£ea ta tuturor ca exemplu te-ai arătat;

Bucură-te, că vieţuirii pustniceşti te-ai supus;
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu totul pe sine-ţi te-ai adus;
Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                               Condac 3
Puterea lui Dumnezeu care în tine s-a sălăşluit, încă de la începuturile tale, prin flacăra harului sufletul tău l-a încălzit ÅŸi în cinul arhieresc te-a împodobit, ÅŸi oamenilor, păstorule cel bun, aÅŸa te-a dăruit. Iar tu de mântuirea sufletelor noastre cu ardoare grijă ai purtat ÅŸi Domnului neobosit ai cântat: Aliluia!

                                                                  Icos 3
Având în inimă pe Unul Dumnezeu, cu multă bucurie Å£i-ai închinat viaÅ£a slujirii lucrării lui Hristos de mântuire a neamului omenesc, în care tu, plăcutule al Domnului, ai adus comoara cunoaÅŸterii tale ÅŸi a experieÅ£ei duhovniceÅŸti Dumnezeului tău spre ascultare, învăţând ÅŸi povăţuind pe cei ce alergau la tine cu credinţă. Astfel ÅŸi noi, fericind nevoinÅ£ele tale purtate spre mântuirea sufletelor noastre, strigam Å£ie aÅŸa:
Bucură-te, cel ce de Domnul eu înÅ£elelepciune ai fost adăpat;
Bucură-te, că în truda nevoinÅ£ei ai fost încerat;
Bucură-te, că smerenia ÅŸi blândeÅ£ea cu tărie le-ai purtat;
Bucură-te, că în voia lui Dumnezeu cu totul te-ai lăsat;
Bucura-te, că milostivirea lui Dumnezeu prin scrierile tale ai proslăvit;
Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                             Condac 4
Furtuna tulburării a umplut inimile oilor turmei tale atunci când au cunoscut dorinÅ£a ta de a-i părăsi ÅŸi nevoinÅ£elor în zăvorâre cu totul a te dărui. Iar tu petrecând acolo în neîncetate lupte, post ÅŸi rugăciune, ai cântat nebiruit Dumnezeului Puterilor: Aliluia!

                                                              Icos 4
Auzind oamenii de plecarea ta în pustia VâÅŸei, se tânguiau amar că au rămas orfani ÅŸi cinstindu-te ca pe un bun păstor de Dumnezeu dăruit pentru a se îngriji cu dragoste de sufletele lor, veneau la tine cu lacrimi ÅŸi îÅ£i cereau rugaciuni spre ajutor ÅŸi învăţături de Dumnezeu înÅ£elepÅ£ite. Pentru aceasta, primeÅŸte ÅŸi de la noi unele laude ca acestea:
Bucură-te, că în arhierie părinte milostiv turmei tale te-ai arătat;
Bucură-te, că neîncetat de turma ta grijă ai purtat;
Bucură-te, că de aceasta cu lacrimi de umilinţă te-ai despărţit;
Bucură-te, că tăcerea ÅŸi cugetarea la Dumnezeu mai mult decât orice ai iubit;

Bucură-te, al sfântului lăcaÅŸ din VâÅŸa strălucit luminător;
Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                              Condac 5

Stea călăuzitoare către Dumnezeu în sfânta mănăstire te-ai arătat, ierarhe înÅ£elepte, ÅŸi dorind tăcerea vieÅ£ii pustniceÅŸti pentru mântuirea sufletului tău, te-ai nevoit întru aceasta neîncetat. AÅŸa, tuturor fraÅ£ilor exemplu ziditor te-ai înfăţiÅŸat ÅŸi să cânte pururi lui Dumnezeu i-ai învăţat: Aliluia!

                                                               Icos 5
Aducând lui Hristos Dumnezeu inima ta, cuprinsă cu totul de dragoste pentru Dânsul, Å£i-ai pregătit sufletul să fie lăcaÅŸ al Duhului Sfânt. AÅŸa cu multă smerenie ÅŸi blândeÅ£e nevoindu-te, ai arătat ucenicilor iubitori de Hristos prin lucrarea ta neîncetată exemplu de vieÅ£uire adevărată. Pentru aceasta ÅŸi noi cinstindu-te ca pe un adevărat slujitor al lui Hristos ÅŸi ca pe un ales preaiubit al Domnului, strigăm Å£ie aÅŸa:
Bucură-te, izvor nesecat de dragoste pentru Dumnezeu;
Bucură-te, luminător înflăcărat ce în pustie a strălucit;
Bucură-te, cel ce inima ta ascultării o ai dăruit;
Bucură-te, al înfrânării înÅ£elept povăţuitor;
Bucură-te, al sufletelor omeneşti de grijă purtător;
Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                                Condac 6
Propovăduitor neobosit, cuvântător al adevărurilor dumnezeieÅŸti, tu slujirea arhierească o ai purtat cu adevărat, luminând ÅŸi povăţuind turma ta. AÅŸa, zăvorât fiind nu ai lăsat fără îndrumare duhovnicească pe cei ce alergau către lumina ta de Dumnezeu insuflată, învăţând prin cuvintele tale pe toÅ£i a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
                                                                   Icos 6
A strălucit în pustie steaua cea mare a înÅ£elepciunii, minunatule plăcut al lui Hristos ÅŸi ascuns fiind în zăvorâre, au început a curge râuri de cuvinte vii de pe buzele tale. Căci din îngăduinÅ£a lui Dumnezeu izvorul cel plin de har al învăţăturilor tale s-a descoperit ÅŸi setea tuturor celor însetaÅ£i a potolit, a celor ce alergau cu credinţă către dânsul. Pentru aceasta, ierarhe al Domnului, primeÅŸte ÅŸi de la noi unele laude ca acestea:
Bucură-te, ca prin buzele tale înÅ£elepciunea lui Dumnezeu ai arătat;
Bucură-te, că prin această înÅ£elepciune pe toÅ£i i-ai adăpat;
Bucură-te, că în nevoinÅ£ele vieÅ£ii pustniceÅŸti ai petrecut;
Bucură-te, că păcatele omeneÅŸti cu înÅ£elepciunea ta le-ai dezrădăcinat; .
Bucură-te, că prin buna ta sporire pe toÅ£i i-ai îndrumat;
Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                               Condac 7
Vrând ca toÅ£i oamenii să se mântuiască ÅŸi în Împărăţia Cerurilor să ajungă, tu, bunule păstor, prin lepădarea ta de lume ÅŸi prin aspra zăvorâre, un puternic izvor de însufleÅ£ire ai dobândit ÅŸi imitând pe Începătorul Arhieriei, pe Hristos, oamenilor cu îndrăzneală ai slujit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! .
Icos 7
Vazând în tine un nou nevoitor ÅŸi bineplăcut al lui Hristos, ce în Împărăţia lui Dumnezeu cu inima ai ajuns, adânca smerenie ÅŸi multa blândeÅ£e ai dobândit, iar sufletele omeneÅŸti cele bolnave ÅŸi suferinde ÅŸi-au îndreptat cu nădejde privirile spre pustie, ce de ochii acestora te-a acoperit, căutând ajutorul ÅŸi înÅ£elepciunea ta plină de har. Pentru aeeasta ÅŸi noi, însetând după aceste bunătăţi, strigăm Å£ie aÅŸa:
Bucură-te,că de pe pământ curăţia îngerească ai dobândit;
Bucură-te, că prin blândeÅ£ea duhului tă pe toÅ£i i-ai cucerit;
Bucură-te, că minÅ£ile cele întunecate le-ai luminat;
Bucură-te, al nerăutăţii învăţătorule minunat;
Bucură-te, că pe oameni la nevoinţa milosteniei i-ai chemat;
Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                           Condac 8

NeînÅ£eleasă pentru unii, dar minunată pentru cei iubesc pe Dumnezeu, a fost nevoinÅ£a ta, bunule arhiereu, căci în deplină ascultare în pustnicie ai vieÅ£uit, unde trudei neobosite ÅŸi neîncetatei cugetări la Dumnezeu te-ai dăruit. Iar noi, în umilinÅ£a inimilor noastre, văzând unele ca acestea, cântăm cu mulÅ£umire lui Dumnezeu: Aliluia!

                                                             Icos 8

Tuturor toate le-ai fost, ierarhe al Domnului: părinte ÅŸi păstor, învăţător ÅŸi povăţuitor, prin vestirea cea bună ÅŸi nesecată a buzelor tale, de cuvinte de aur izvorâtoare. Pentru aceasta ÅŸi noi, copiii tăi duhovniceÅŸti, strigăm Å£ie cu mulÅ£umire aÅŸa:
Bucură-te, căci cu roua Duhului lui Dumnezeu ai fost adăpat;
Bucură-te, că prin strălucirea harului lui Dumnezeu ai fost luminat;
Bucură-te, căci cu mintea ta la cunoaşterea de Dumnezeu ai ajuns;
Bucură-te, că prin pacea sufletului tău pe Domnul L-ai dobândit;
Bucură-te, că prin harul tău pe toţi i-ai umilit;
Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                               Condac 9

Tuturor ai fost exemplu de vieÅ£uire înÅ£eleaptă pentru “singurul lucru de trebuinţă”, cugetând cum să-Å£i curăţeÅŸti sufletul tău ÅŸi să-l faci biserică a Duhului Sfânt. AÅŸa în nevoinÅ£e mari ai înaintat ÅŸi din putere în putere ai urcat, încălzind neîncetat inima ta cu rugaciunea lui Iisus ÅŸi cântând lui Dumnezeu: Aliluial

                                                                 Icos 9
G1asul tău cel blând ÅŸi plin de înÅ£elepciune auzul tuturor celor ce-l ascultau cu credinta - l-ai îndulcit, iar tu cu puterea învăţăturilor tale, neîncetat ÅŸi cu jertfelnicie pe cea strâmta, spre nevoinÅ£a ascultarii - i-ai povatuit, învăţându-i despre adevărul lui Dumnezeu ÅŸi despre Împărăţia Lui. Pentru aceasta, primeÅŸte ÅŸi de la noi, bunule învăţător, unele mulÅ£umiri ca acestea:
Bucură-te, ierarhe al lui Dumnezeu, blând ÅŸi smerit;
Bucură-te, bunule păstor, de ucenici iubitor;
Bucură-te, că în pustie ca un crin al Å£arinei ai înflorit;
Bucură-te, ca liniÅŸtea cea mântuitoare din zaăvorâre ai iubit;
Bucură-te, bunule îndrumător al sufletelor zbuciumate;
Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                           Condac 10
Vrând să scapi neamul omenesc din intunericul păcatelor, plăcutule al lui Dumnezeu, minÅ£ile cele ce căutau adevărul - le-ai luminat, iar calea biruinÅ£ei tainice în războiul cel nevăzut spre cununa mult râvnită a fericitului sfârÅŸit oamenilor ai arătat, celor ce cântau împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

                                                              Icos 10
Sprijin tare eÅŸti pentru fiecare suflet prin scrierile tale de Dumnezeu insuflate, adevărate arhiereu al lui Hristos, căci au găsit în înÅ£elepciunea ta îndreptare a vieÅ£ii lor ÅŸi multă călăuzire, urmând calea ce le-ai arătat către mântuire. Iar noi, aducând mulÅ£umiri lui Dumnezeu pentru grija ce o porÅ£i sufletelor noastre neîncetat, strigăm Å£ie cu umilinţă aÅŸa:
Bucură-te, că pe pământ de vieÅ£uire îngerească te-ai învrednicit;
Bucură-te, c împreună cu sfinÅ£ii îngeri la Liturghie ai slujit;
Bucură-te, că prin blândeÅ£e îngerească ai strălucit;
Bucură-te, al curăţiei vas binecuvântat;
Bucură-te, că despre adevărul lui Dumnezeu cu îndrăzneală ne-ai învăţat;
Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                              Condac 11
Cântare de laudă aducem Å£ie, bunule arhiereu ÅŸi bineplăcutule al lui Dumnezeu. Te lăudam , căci prin nevoinÅ£ele ÅŸi vieÅ£uirea ta Numele cel sfânt al Ziditorului ai proslăvit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia !

                                                                  Icos 11
VieÅ£uirea ta strălucită ce în zăvorâre o ai petrecut, de inimile însetate de adevăr a se ascunde nu a putut. Iar fericitul tău sfârÅŸit, plin de pace ÅŸi netulburat, în multă lumină calea vieÅ£uirii tale arhiereÅŸti a scăldat, căci nevoinÅ£ele în care ai petrecut, vas al harului dumnezeiesc cu adevărat te-au făcut. Pentru aceasta ÅŸi noi cu inimi umilite ÅŸi cu mulÅ£umire glăsuim Å£ie aÅŸa:
Bucură-te, că la despărţirea ta de trup, cinul arhieresc l-ai proslavit;
Bucură-te, că până la ultima suflare lui Dumnezeu I-ai slujit;
Bucură-te, al locaşului monahicesc podoabă minunată;
Bucură-te, al Tambovului luminător, plin de înÅ£elepciune înaltă;
Bucură-te, a turmei din Riazan laudă şi bucurie;
Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                           Condac 12
Dăruit din belÅŸug cu harul lui Dumnezeu, prin aceasta cu înÅ£elepciune turmei tale ai slujit. Pentru aceasta nu ne lăsa nici pe noi, cei ce în mijlocirea ta din ceruri către Dumnezeu am nădăjduit, că tu acolo în netăcută slavoslovie petreci, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

                                                            Icos 12
Cântam nevoinÅ£ele tale, ce cu strălucire mare au luminat vieÅ£uirea ta pământească de lepădare, pentru dragostea Domnului tău. Pentru aceasta ÅŸi noi, ierarhe al lui Dumnezeu, blând ÅŸi milostiv, cu nădejde căutam către tine, ca la ocrotitorul nostru ceresc ÅŸi mijlocitor tare înaintea prestolului dumnezeiesc, strigând Å£ie cu umilinţă aÅŸa:
Bucură-te, bineplăcutule al lui Dumnezeu, plin de strălucire şi milostivire;
Bucură-te, că rugăciunile celor credincioşi ţie niciodată nu le-ai trecut cu vederea;
Bucură-te, robul lui Hristos şi iubit al lui Dumnezeu;
Bucură-te, al călugarilor înÅ£elept povăţuitor;
Bucură-te, ierarhe, al necazurilor noastre grabnic ajutător;
Bucură-te, sfinte părinte, ierarhe Teofan, cel ce te-ai zăvorât ÅŸi prin cuvinte de aur viaÅ£a creÅŸtinilor o ai povăţuit!

                                                           Condac 13
O, preabunule ierarhe Teofan, blând ÅŸi de Dumnezeu înÅ£elepÅ£it învăţător al nostru! PrimeÅŸte de la noi această puÅ£ină rugaciune ÅŸi laudă cu mulÅ£umire ce îÅ£i aducem Å£ie. Nu ne uita pe noi păcătoÅŸii în rugăciunile tale sfinte, ca nădăjduind în ajutorul tău, Dumnezeului Puterilor neîncetat să cântam: Aliluia!(de 3 ori)
                                                              Rugăciune :
O, sfinte ierarhe, parinte Teofan, slava ÅŸi bucuria ţării noastre! PrimeÅŸte de la noi aceste smerite ÅŸi calde rugaciuni, cei ce cu dragoste te cinstim pe tine. Căutând la cuvântul ce s-a împlinit în tine: “Pe cei ce Mă vor proslăvi, îi voi proslăvi”, cădem ecu umilinţă la sfintele tale moaÅŸte, năzuind la puterea lor tămăduitoare, ÅŸi ca unui ales al harului dumnezeiesc, strigăm Å£ie: binecuvintează ÅŸi miluieÅŸte Å£ara noastră, arhiereule al Dumnezeului cel Adevărat, bărbăţie neclătinată ostaÅŸilor noÅŸtri le dăruieÅŸte, pe toÅ£i oamenii de necazuri îi pazeÅŸte ÅŸi la pocăinţă îi călăuzeÅŸte; pruncilor învăţătură bună le daruieÅŸte, pe tineri îi călăuzeÅŸte, celor bolnavi ÅŸi în suferinÅ£e sănătate le cere, iar nouă tuturor bucurie neâncetată în Domnul ne daruieÅŸte, ca toÅ£i cu mulÅ£umire să te fericim, glăsuind Å£ie aÅŸa: Fericimu-te pre tine, sfinte ierarhe, părinte Teofan, ÅŸi cinstim sfântă pomenirea ta, că tu te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeului nostru. Amin.

                                                               Tropar, glas 8
Al ortodoxiei povăţuitor, al bunei credinÅ£e ÅŸi curăţiei învăţător, al VâÅŸei nevoitor, ierarhe Teofan de Dumnezeu înÅ£elepÅ£ite. Cu învăţăturile tale cuvântul lui Dumnezeu l-ai facut lămurit ÅŸi celor credincioÅŸi calea către mântuire le-ai descoperit. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.
                                                               Condac, glas 4
Prin “Arătarea Domnului” fiind numit, ierarhe Teofane, cu învăţăturile tale mulÅ£ime de oameni ai luminat. Pentru aceasta împreună cu îngerii înaintea prestolului Sfintei Treimi petrecând, roagă-te neîncetat pentru noi toÅ£i.

 

 

 

Evenimente

• undefined
• SÄ‚-I...
• undefined

Calendar

• Sf. Mucenita Hristina
• Sf. Mucenic Capiton
• Sf. Mucenic Imeneu
• Sf. Mucenic Ermoghen
• Sf. Noul Mucenic Teofil cel de la Zachint
• Sf. Noul Mucenic Atanasie cel de la Hiu"

 
 
 
Istoric Program Galerie Evenimente Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
                 
        @ Schitul Darvari 2008