Istoric Program Galerie Sf.Moaste Evenimente Tamaie Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
 
 
 

 

 

 

 Maica Domnului
Prodromita

Asculta

Inapoi
Câţi copii trebuie să aibă o familie creştina?

„CÂTEVA CUNOÅžTINÅ¢E, PE SCURT, CU PRIVIRE LA
CONVIEÅ¢UIREA ÎN CÄ‚SÄ‚TORIE”

de  Părintele  Arsenie Boca

CunoÅŸtinÅ£ele acestea urmăresc ideea de responsabilitate a căsătoriÅ£ilor faţă de Legea divină, înscrisă în fire, sub formă de instinct. Åži mai urmăresc urmărirea ideii de păcat, idee care a început să fie neclară în mintea multora.

începem cu aceasta: Păcatul este o conspiraÅ£ie a minÅ£ii omului  cu diavolul, împotriva Legii lui Dumnezeu.

Cu această definire, de lucru, înÅ£elegem dintr-o dată cum că numai Iisus a fost fără de păcat. Adică singur El a refuzat orice idee diabolici din mintea ÅŸi viaÅ£a ÅŸi faptele Sale.

Voi, ca tineri începători ai vieÅ£ii, sunteÅ£i poate, ispitiÅ£i de ideea că: tineri fiind, de ce să începeÅ£i cu copiii din primul an; să ne mai distrăm puÅ£in ÅŸi avem vreme ÅŸi de copii.

Cu acest gând, dacă-l luaÅ£i de bun, vă deschideÅ£i calea către păcat ÅŸi către tot felul de necazuri, care vin matematic. Ca să n-o luaÅ£i rău de la început - că n-aveÅ£i cum sfârÅŸi bine - e recomandabil s-o luaÅ£i bine de la început ÅŸi să vă precizaÅ£i poziÅ£ia sufletească faţă de roadele binecuvântate de Biserică ale Cununiei, copiii. Ei sunt ÅŸi roadele dragostei.

Evitarea roadelor nu e dragoste ci crimă! Căutarea plăcerii numai, cu evitarea rostului firesc al instinctului, e viciu şi păcat. Şi se pedepseşte de Legea care vede toate ale omului.

Deci dacă nu sunteÅ£i bine lămuriÅ£i de la început către bine, foarte uÅŸor vă treziÅ£i în greÅŸeli de convieÅ£uire, de unde vin apoi un cârd întreg de necazuri ÅŸi nenorociri de care nu vă poate scăpa nimeni.

Cu divorÅ£ nu scapi de greÅŸelile făcute. Acestea te urmăresc în alte căsătorii sau în orice altă direcÅ£ie ai lua-o. Nu te scapă nici rugăciunile.

Spovedania doar te pune în temă cu vinovăţiile tale faţă de „hotarele Legii” de la Cununie pe care le-ai călcat ÅŸi-Å£i dă iertarea lui Dumnezeu pentru neÅŸtiinţă, dacă aceasta a fost, sau pentru neputinţă dacă aceasta este, ÅŸi-Å£i dă puterea ÅŸi răbdarea ispăşirii, dacă te îndrepÅ£i ca ÅŸi convieÅ£uire.

Dumnezeu iartă (dacă-I ceri aceasta prin spovedanie), dar nepedepsit, neispăşit nimic nu lasă. AÅŸa scrie în Carte (Naum 1, 3).

Iată acum o descriere sumară a greÅŸelilor de convieÅ£uire, ÅŸi, legat de ele, urmările lor inevitabile care te aÅŸteaptă în faţă ÅŸi Å£i se aÅŸează în braÅ£e. Iar dacă aÅŸa stau lucrurile, ÅŸi practica pe teren aÅŸa confirmă, atunci măsura preventivă e cea mai bună. E singura minune posibilă, ÅŸi, la îndemâna tuturor.

În convieÅ£uirea căsătorească nu-i bun nici abuzul, nici refuzul.

Abuzul atinge pe soÅ£, refuzul atinge pe soaţă ÅŸi pe soÅ£. Cum aceasta ? AÅŸa-i făcut omul de (către) Dumnezeu, bărbat ÅŸi femeie, un singur trup. Cu cunoÅŸtinÅ£ele contemporane de biologie, de endocrinologie ÅŸi de neurologie putem înÅ£elege clar acest lucru.

Sistemul nostru nervos, ca să servească solicitările vieÅ£ii în bune condiÅ£iuni, are nevoie de o bună ÅŸi corectă funcÅ£ionare a glandelor noastre endocrine. Glandele acestea sunt înÅŸirate în număr de 7-8 (depinde cum sunt numărate) pe toată verticala staturii noastre. Două sunt în cap - responsabile cu comenzile ÅŸi cu modul de funcÅ£ionare al tuturor celorlalte. Acestea din cap sunt sensibile, adică lucrează în consonanţă cu concepÅ£ia ta de viaţă, în care te integrezi trup ÅŸi suflet.

Pentru o clarificare pe scurt a rosturilor acestor două glande din cap, ca să funcÅ£ioneze într-un mod sau să funcÅ£ioneze într-un alt mod, e destul să dau de exemplificare două concepÅ£ii de viaţă diametral opuse: într-un fel vor lucra aceste glande de comandă asupra tuturor celorlalte glande din subordine când te integrezi în turma lui Epicur ÅŸi altfel vor conduce iconomia ta endocrină, când te integrezi în turma lui Hristos.

Sărim peste celelalte glande de pe verticala omenească ÅŸi ne oprim puÅ£in la cele sexuale. Aci-i aci. Aci au fost lăsaÅ£i oamenii fără nici o cunoÅŸtinţă exactă. Ba li s-au spus multe minciuni ÅŸi fiecare a fost lăsat în banii lui, cu greÅŸelile ÅŸi ereziile sale.

S-o luăm, fugitiv, cu putină biochimie endocrină. Sexele - bărbat ÅŸi femeie - se caută la maturizare unul pe altul, trecând peste orice bariere ale oricui. TotuÅŸi e bună, ÅŸi foarte bună chiar, ÅŸi puÅ£ină minte ÅŸi cât de câtă cunoÅŸtinţă pozitivă.a faptului acestuia, a continuităţii vieÅ£ii. ConstituÅ£ional, natura bărbătească are o glandă în plus faţă de femeie: prostata. Aceasta spune foarte importante lucruri în economia vieÅ£ii ÅŸi în interpretarea corectă a foarte multor necazuri ivite în familie.

Tot pentru clarificare trebuie spus ÅŸi numele produselor de biosinteză ale glandelor: hormonii. AceÅŸtia sunt substanÅ£e de biosmteză, produse de glande, ÅŸi vărsate în circuitul mediului intern al sângelui, cu ajutorul căruia circulă prin tot organismul, cu activitatea ÅŸi activarea sistemului nervos, deci a tuturor organelor, în scopul de a menÅ£ine organismul întreg în bune condiÅ£ii de viaţă, internă ÅŸi externă. Iată din tainele prostatei:

Aceasta sintetizează săruri ale acidului glutamic. Acestea sunt substanÅ£e absolut necesare sistemului nervos atât al bărbatului, cât ÅŸi sistemului nervos al femeii. Dar nu le prepară decât bărbatul.

Aici e explicaÅ£ia fundamental-biologică în temeiul căreia femeia e atârnătoare de bărbat. Fără substanÅ£ele lui endocrine ea regresează nervos, mintal etc. Aci începe să se înÅ£eleagă de ce au urmări nefaste ÅŸi abuzul ÅŸi refuzul.

Dacă aceste substanÅ£e, extrem de valoroase pentru iconomia vieÅ£ii în bune condiÅ£ii ale sistemului nervos, sunt risipite pe plăcere - de care nu te mai saturi - atunci încep să apară urmările. Abuzul păgubeÅŸte pe bărbat de necesarul de substanÅ£e glutamice sistemului său nervos (15 miliarde de neuroni) ÅŸi încep fenomene de carenţă nervoasă, care pot ajunge până la slăbirea totală a funcÅ£iilor mintale. S-au văzut atare cazuri de tâmpire a minÅ£ii ÅŸi a pierderii totale a memoriei fără să fie ÅŸi alte boli în organism. Respectivul era suprasolicitat, iar el s-a predat. Urmările sociale se înÅ£eleg.

Refuzul păgubeÅŸte pe femeie. Unul din refuzurile obiÅŸnuite este acela „întemeiat” pe stăvilirea numărului de copii. Modalitatea aceasta e viciul „onaniei cu femeie”. Păgubesc amândoi - pagubă biologică care se resimte în sănătatea amândurora.

MinÅ£irea, triÅŸarea, ferirea, unul ÅŸi acelaÅŸi viciu, duce în mod normal la o nervozitate ÅŸi la o nemulÅ£umire unul de altul, pe care natura, în nevinovăţia ei caută să o remedieze. - Åži cum o remediază ? - căutând fiecare din părÅ£i alt partener, care să nu falsifice convieÅ£uirea. în fond e o rezolvare greÅŸită, vinovată faţă de unitatea de dragoste a Tainei Căsătoriei.

Deci, dacă o femeie greÅŸeÅŸte cu altcineva, de vină e triÅŸarea lor, „ferirea” soÅ£ului care o împinge la gestul căutării pe altcineva, care să fie corect cu natura. în majoritatea cazurilor de „necredinţă” a femeii e de vină soÅ£ul, că nu ÅŸi-a umplut casa de copii.

Deci cine fuge de copii, fuge de răspundere. Åži unde fuge ? ...în iresponsabilitate ?! Când însă îÅ£i iei răspunderea de-a rodi copii, Stăpânul vieÅ£ii îÅ£i va ajuta să ai ÅŸi ce le da de mâncare ÅŸi-Å£i va asigura ÅŸi cinstea căsniciei.

Deci nici abuzul, nici refuzul, ci o dreaptă socoteală şi o convieţuire corectă.

Mai mult chiar. O altă constrângere de care trebuie Å£inut seama e foliculina. Hormon feminin toxic ÅŸi cancerigen. Toxic la nivelul creierului, dând continui dureri de cap ÅŸi foarte intense. Cancerigen la nivelul sânilor sau uterului (fibroame uterine). De creÅŸterea acestui hormon nu este scăpare decât de la 3-4 sarcini în sus. Iar sarcinile (să fie) în mod normal, cum apar ele în mod natural.

Această ordine normală şi naturală a sarcinilor e singura cale care asigură sănătatea copiilor. Salturile peste sarcini, lepădările de copii, indiferent cu ce metode şi motive, ating sănătatea copiilor următori -dacă mai vin. Dar chiar dacă nu mai vin alţii, Legea divină pedepseşte şi retroactiv pe cei făcuti cronologic.

AÅŸadar în înseÅŸi constituÅ£ia endocrină a femeii e pusă obligativitatea naÅŸterii de mai mulÅ£i copii. E chiar condiÅ£ia de mântuire a femeii, după cum i-a descoperit Dumnezeu sfântului Pavel aceasta (I Timotei 2,15).

În cazul viciului, sau al greÅŸelilor de convieÅ£uire, apariÅ£ia cancerului care ucide soÅ£ia se răstoarnă iarăşi în răspunderea soÅ£ului. SoÅ£ul care nu vrea copii nu trebuie luat: e un criminal camuflat al soÅ£iei sale. Nu e din turma lui Hristos.

Abia de la 3-4 copii în sus, făcuÅ£i în ordinea normală în care apar, se neutralizează acÅ£iunea toxică ÅŸi cancerigenă a foliculinei.

Terenul confirmă aceasta. Sunt mame cu 10-12 copii făcuÅ£i, care trăiesc ÅŸi ajung la vârsta de 80 de ani sănătoase, în destulă putere, fără să le doară capul sau să fi fost bolnave. Femeile mai pătimesc ÅŸi de crizele climacterium-ului (menopauza) de pe la 50-52 de ani. Când viaÅ£a lor de până aci a fost corectă ÅŸi conformă cu natura, tulburările acestea trec aproape neobservate. Echilibrul endocrin e asigurat de normalitatea convieÅ£uirii ÅŸi a roadelor făcute până aci.

În cazul viciilor de convieÅ£uire, perioada aceasta e adevărată criză de nebunie. Nu mai pomenesc de reflexul normalităţii sau anormalităţii de convieÅ£uire in sfera psihicului, care formează capitol aparte, cu o matematică mult mai complicată ÅŸi cu pedepse mult mai greu de evitat.

De asemenea nu pomenesc aci, decât in treacăt, reflexul purtării în genere. în codul genetic - deci in fondul ereditar al urmaÅŸilor.

TotuÅŸi nu mă pot abÅ£ine de a pomeni unul, care produce extrem de multe ÅŸi grele dificultăţi de educaÅ£ie a copiilor. Când soÅ£ul nu dă pace sarcinii (zice el că nu poate, sau nu vrea sau se declară stăpân autonom pe legile naturii), atunci copiii vin pe lume cu predispoziÅ£ii precoce de sexualitate.!Aceasta ii face îndărătnici ÅŸi foarte greu educabili. Cu disciplina sunt certaÅ£i (unii, genetic prezintă cromozomul criminalităţii, ÅŸt, chipurile, circumstanÅ£a atenuantă în justiÅ£ie). Fug de la ÅŸcoală ÅŸi încep aventurile.

Deci tot în răspunderea soÅ£ului se soldează ÅŸi aceste necazuri. ExplicaÅ£ia biologică: au crescut în mediul uterin, hrăniÅ£i de un sânge prea îmbibat cu testosteron, hormon sexual masculin.

Tot în treacăt pomenesc de acÅ£iunea toxică a alcoolului. Dacă 6 gr. de alcool la litrul de sânge e capabil să sudeze o mulÅ£ime de spermatozoizi, câte doi, cap la cap, fără să le tulbure viaÅ£a, atunci ce vom zice de beÅ£ivii notorii ?

Iată ce se întâmplă: aceÅŸti monÅŸtri minusculi au două cozi, deci o capacitate dublă de miÅŸcare. AjunÅŸi ca atare în organismul femeii, caută febril ovula, până ÅŸi în trompe ÅŸi acolo o fecundează. Oul format, dar ne-la-locul lui, creÅŸte altfel normal, dar trebuie extirpat cu trompă cu tot. AÅŸa se instalează sterilitatea, condiÅ£ia suficientă de dezechilibru, până la faze clinice. Iată ce pustiu de bine poate face băutura. Femeia, în cazul acesta, să prefere orice agresiune, numai sterilizarea ÅŸi dezechilibrul Nu !

Toxicitatea tutunului duce în cazuri de exces, sigur, (dar nimeni nu ÅŸtie gradul de vitalitate ÅŸi carenţă organică pe care o are sau ba) la atrofierea funcÅ£ională a gonadelor, prin monoxidul de carbon foarte toxic din sânge.

Alcoolismul, beÅ£ivitatea bunicilor, apare în nepoÅ£i ca tulburări ÅŸi insuficienÅ£e nervoase până la nivel de epilepsie.

BeÅ£ia e mare pacoste care se înscrie genetic în patrimoniul ereditar ÅŸi duce treptat, dar sigur, la degenerarea omului din neam în neam, duce la degenerarea neamului.

Răspunderile cresc considerabil.

 

Evenimente

• undefined
• SÄ‚-I...
• undefined

Calendar

• Sf. Prooroc Amos
• Sf. Mucenic Dula
• Soborul Preasfintei Stapânei noastre Nascatoarei de Dumnezeu
• Sf. Mc. Narsi
• Sf. Fortunat
• Sf. Apostol Ahaic
• Sf. Apostol Stefana
• Sf. Cuv. Ortisie si Ieronim
• Sf. Mucenita Gravs
• Sf. Augustin, episcopul Hiponei"

 
 
 
Istoric Program Galerie Evenimente Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
                 
        @ Schitul Darvari 2008