Istoric Program Galerie Sf.Moaste Evenimente Tamaie Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
 
 
 

 

 

 

 Maica Domnului
Prodromita

Asculta

Inapoi
Fecioria - virtute crestina

 

Dacă în urmă cu 20-30 de ani fecioria era privită ca fiind o calitate de care depindea onoarea familiei, astăzi nu mai reprezintă o valoare care trebuie respectată. Dacă în trecut aceasta era o virtute, iar pierderea ei înainte de căsătorie nu era bine văzută, astăzi trăim vremuri în care, mai mult ca niciodată, valorile creÅŸtine au fost minimalizate. Să nu ne mirăm că, pornind de aici, asistăm la răsturnarea ierarhiei valorilor în ansamblu. Lipsa moralei creÅŸtine aduce criza morală. Cum să fim primiÅ£i de Dumnezeu în Împărăţia Sa dacă nu-I respectăm voinÅ£a?

 

 

Odată cu globalizarea, libertatea de exprimare ÅŸi de acÅ£iune, dar ÅŸi lipsa de comunicare cu părinÅ£ii (care nu mai au timp să acorde atenÅ£ie propriilor copii), tinerii au căpătat o altă perspectivă asupra acestei probleme. Foarte puÅ£ine sunt familiile care le explică tinerilor ce înseamnă ÅŸi ce implică relaÅ£ia dintre bărbat ÅŸi femeie. Ei renunţă la feciorie încă de la vârste foarte fragede, fără să fie pregătiÅ£i în prealabil, cu repercusiuni în plan psihologic, emoÅ£ional, fizic ÅŸi moral, pierzându-ÅŸi astfel curăţenia trupească ÅŸi sufletească. Conform statisticilor, 54% dintre tineri ÅŸi-au început viaÅ£a sexuală între 15 ÅŸi 20 de ani.

PercepÅ£ia eronată a iubirii ca satisfacÅ£ie sexuală, folosirea partenerului ca obiect al plăcerii, duce, cel mai adesea, la relaÅ£ii pasagere, în care "iubirea" rezistă atât timp cât există poftă ÅŸi satisfacÅ£ie. În momentul în care acestea se diminuează se caută evadarea într-o altă relaÅ£ie. Persoana celuilalt nu mai este înÅ£eleasă în ceea ce ea are unic, irepetabil, distinct, ci face parte din palmaresul personal, o nouă cucerire.

Majoritatea consideră că este demodat să-Å£i păstrezi fecioria până la căsătorie. Pentru ei este important "să trăiască clipa", să dea frâu liber sentimentelor. Tinerii sunt încurajaÅ£i prin diverse mijloace (mesaje transmise prin intermediul anumitor emisiuni, filme, reviste, site-uri provocatoare etc.) să facă acest pas "firesc", mai ales partea masculină pentru care este motiv de laudă în faÅ£a prietenilor, fecioria fiind simÅ£ită adesea ca o frustrare. Ei sunt sfătuiÅ£i să se cunoască mai bine în cuplu, înainte de a întemeia o familie ÅŸi, astfel, a apărut moda "căsătoriei de probă".

Iar dacă părinÅ£ii recomandă copiilor păstrarea virginităţii premaritale, nu o fac din motive morale, cât mai ales pentru evitarea sarcinilor nedorite, a bolilor (BTS) sau a anturajelor nepotrivite. Prin canale media, în instituÅ£ii de învăţământ se fac numeroase campanii de prevenire a bolilor ÅŸi sarcinilor prin protejare, ÅŸi nu este un lucru rău, dar nu ar fi mai bine să se pună temei pe învăţăturile moral-creÅŸtine?

Mai mult, în această direcÅ£ie se aduc argumente "medicale'' ÅŸi "ÅŸtiinÅ£ifice" prin care se "demonstrează" că abstinenÅ£a nu-i sănătoasă. De milenii, Biserica a arătat că lipsa relaÅ£iilor intime nu numai că nu dăunează sănătăţii sufleteÅŸti sau trupeÅŸti, ci, dimpotrivă, prin această nevoinţă cresc rezistenÅ£a fizică, durata vieÅ£ii, se întăreÅŸte sănătatea psihică ÅŸi se dezvoltă latura spirituală. Dintotdeauna, cei care au ales calea unei vieÅ£i monahale sunt un exemplu în acest sens.

Păstrarea fecioriei nu înseamnă să fii habotnic, să nu-Å£i trăieÅŸti viaÅ£a, să nu te distrezi, să nu simÅ£i bucuria tinereÅ£ii, să nu iubeÅŸti etc. Da, dar în curăţie ÅŸi bună cuviinţă.

 

Biserica preÅ£uieÅŸte fecioria înainte de căsătorie

 

Învăţătura Bisericii îndeamnă la castitate ÅŸi consideră mare păcat întreÅ£inerea relaÅ£iilor intime înaintea căsătoriei. Cei care se iubesc sunt sfătuiÅ£i să caute să primească binecuvântarea dumnezeiască pentru dragostea lor prin Sfânta Taină a Căsătoriei.

Morala creÅŸtină a subliniat permanent frumuseÅ£ea curăţiei înainte de căsătorie, considerând-o ca pe o ofrandă pe altarul noii familii, un dar reciproc pe care ÅŸi-l oferă cei doi tineri. Cine caută iubirea adevărată ÅŸi doreÅŸte o familie fericită ÅŸtie că nu o întâlneÅŸte decât o singură dată în viaţă, este irepetabilă ÅŸi, de aceea, o aÅŸteaptă pentru a i se dărui integral, trup ÅŸi suflet, iar iubirea ÅŸi dăruirea trebuie să fie binecuvântate în Biserică.

Prin participarea la Nunta din Cana Galileii, Mântuitorul Iisus Hristos ridică legătura dintre bărbat ÅŸi femeie la nivelul de Sfântă Taină ÅŸi arată respectul Său faţă de această legătură ce trebuie facută în curăţie. AcelaÅŸi lucru reiese ÅŸi din Pilda celor 10 fecioare.

Căsătoria nepervertită, binecuvântată de Dumnezeu prin Sfânta Taină a Cununiei, păstrează integritatea omului atât din punct de vedere fizic, cât ÅŸi moral. Prin ea este anticipată ÅŸi reprezentată unirea dintre Hristos ÅŸi Biserică (Efeseni 5:21-33), dar ÅŸi nunta Mielului ce va avea loc la sfârÅŸitul lumii: "Să ne bucurăm ÅŸi să ne veselim ÅŸi să-I dăm slavă, căci a venit nunta Mielului ÅŸi miresa Lui s-a pregătit. Åži i s-a dat ei să se înveÅŸmânteze cu vison curat, luminos, căci visonul sunt faptele cele drepte ale sfinÅ£ilor. Åži mi-a zis: Scrie: FericiÅ£i cei chemaÅ£i la cina nunÅ£ii Mântuitorului! Åži mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu" (Apocalipsa 19:7-9).

 

Pururea Fecioria Maicii Domnului

 

Maica Domnului, simbol al curăţiei, a fost fecioară înainte de NaÅŸterea Mântuitorului Iisus Hristos, în timpul naÅŸterii, dar ÅŸi după naÅŸtere. Îngerul Gavriil i-a binevestit că: "Duhul Sfânt Se va pogorî ÅŸi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceasta ÅŸi Sfântul care se va naÅŸte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema" (Luca 1:35), iar Fecioara Maria a răspuns : "Fie mie după cuvântul tău!" (Luca 1:38) ... "MăreÅŸte sufletul meu pe Domnul ÅŸi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile." (Luca 1:46-48)

Un temei important pentru susÅ£inerea fecioriei îl constituie poziÅ£ia Sfântului Apostol Pavel în această privinţă, el însuÅŸi celibatar: "Cât despre fecioare, n-am poruncă de la Domnul. Vă dau însă sfatul meu, ca unul care am fost miluit de Domnul să fiu vrednic de crezare. Socotesc, deci, că aceasta este bine pentru nevoia ceasului de faţă: Bine este pentru om să fie aÅŸa." (I. Corinteni 7:25)

 

Cinstirea fecioriei de către Sfinţii Părinţi

 

SfinÅ£ii PărinÅ£i au avut o înaltă consideraÅ£ie faţă de această stare ÅŸi au dedicat adevărate elogii, pentru a arăta semnificaÅ£ia ÅŸi importanÅ£a acestei mari ÅŸi sfinte virtuÅ£i. În secolul al IV-lea creÅŸtin se poate vorbi despre o adevărată literatură consacrată acesteia. Dintre aceÅŸtia se remarcă: Sf. Ciprian, Metodiu de Olimp, Sf. Grigorie de Nyssa, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Efrem Sirul etc.

"Fecioarele sunt floarea Bisericii, podoaba ÅŸi frumuseÅ£ea harului duhovnicesc, starea cea firească a nevinovăţiei originare; desăvârÅŸită realizare, vrednică de laudă oamenilor ÅŸi cinstirea îngerilor; chipul lui Dumnezeu care imită viaÅ£a cea sfântă a Domnului, dovedindu-se astfel cea mai aleasă parte a turmei lui Hristos ÅŸi naÅŸterea cea mai slăvită a Sfintei Biserici" (Sfântul Ciprian).

Pe cât este ea de înaltă fecioria, pe atât este de ispitită, încât puÅ£ini sunt cei care se pot considera cu adevărat feciorelnici la trup ÅŸi suflet. Ca să se poată împotrivi tuturor acestor ispite, arată Sf. Ioan în "Despre feciorie", omul are nevoie de "un suflet căruia îi place lupta, de un suflet tare, de un suflet care să lupte până la sânge împotriva poftelor. Trebuie să mergi pe cărbuni ÅŸi să nu te arzi; să calci pe săbii ÅŸi să nu te tai... Un suflet care nu-i pregătit să Å£ină piept chinurilor poftei, iute este biruit... dar mai presus de toate să avem ajutorul de sus, ajutorul lui Dumnezeu".

Trupul trebuie cinstit ca templu al Duhului Sfânt: "Sau nu ÅŸtiÅ£i că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-l aveÅ£i de la Dumnezeu ÅŸi că voi nu sunteÅ£i ai voÅŸtri? Căci aÅ£i fost cumpăraÅ£i cu preÅ£! SlăviÅ£i, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru ÅŸi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu". (I Corinteni 6:19-29) În momentul botezului prin care devenim creÅŸtini, Duhul Sfânt se sălăşluieÅŸte în trupurile cu care ne naÅŸtem.

În legătură cu sexualitatea umană, spiritualitatea ortodoxă consideră că starea firească a primilor oameni a fost fecioria. Fecioria îl apropie pe om de starea îngerească, face din creÅŸtinul care o respectă un adevărat "om ceresc", ridicându-l deasupra plăcerilor, într-o lume a spiritului, a lucrurilor curate ÅŸi veÅŸnice.

Sursa: ziarullumina.ro

 

 

 

Evenimente

• undefined
• SÄ‚-I...
• undefined

Calendar

• Sf. Prooroc Amos
• Sf. Mucenic Dula
• Soborul Preasfintei Stapânei noastre Nascatoarei de Dumnezeu
• Sf. Mc. Narsi
• Sf. Fortunat
• Sf. Apostol Ahaic
• Sf. Apostol Stefana
• Sf. Cuv. Ortisie si Ieronim
• Sf. Mucenita Gravs
• Sf. Augustin, episcopul Hiponei"

 
 
 
Istoric Program Galerie Evenimente Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
                 
        @ Schitul Darvari 2008