Istoric Program Galerie Sf.Moaste Evenimente Tamaie Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
 
 
 

 

 

 

 Maica Domnului
Prodromita

Asculta

Inapoi
Canon pentru cel căzut în desfrânare

 

                   


                                                             Cântarea I

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Cred cuvantul Tau, Doamne, că in cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocaieşte, decât pentru nouăzeci si nouă de drepţi, care n-au nevoie de pocaintă. Învredniceşte-mă, dar, si pe mine, să mă pocăiesc cu adevarat.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Hristoase, Mantuitorul meu, departe de Tine mi-am petrecut viata mea, si multe păcate am săvârsit. Dar negăsindu-mi liniştea si pricepând că numai lângă Tine pot afla odihnă sufletului meu, la Tine alerg, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Surd am fost fata de cuvintele Tale: Nu judecaţi, ca sa nu fiti judecati. Pentru că în loc să văd căderea în care mă aflam, am ales să mă văd mai bun decat cei care păcătuisera mai mult decât mine.

Şi acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născatoare de Dumnezeu, că nu treci cu vederea rugăciunile păcătoşilor care te cheamă în ajutor, ci le întinzi grabnic mână de ajutor.

                                                          Cantarea a III-a

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Voia lui Dumnezeu aceasta este, ca să vă feriţi de desfrânare, le-a spus creştinilor Marele Pavel, apostolul neamurilor. Dar eu, întinându-mi haina botezului, m-am tăvalit in noroiul păcatului, care mi-a robit inima.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Nu pot, Doamne, să mă ridic prin puterile mele, nu pot birui patimile care mă apasă şi cărora le-am dat putere să mă stăpânească.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Libertate am cautat, dar am gasit lanţurile păcatului, şi suspin acum după libertatea cea adevarată. Ajuta-mă, Doamne, Cel ce ai zdrobit încuietorile iadului si i-ai adus la lumină pe cei din intuneric.

Şi acum si pururea şi in vecii vecilor. Amin.

Acum înţeleg ca prin desfrâul meu m-am lepădat de Hristos, Preacurată Fecioară, şi greu imi este sa lepăd jugul păcatului. Ajuta-mă tu, ocrotitoare a creştinilor, să dobândesc izbăvire din robia patimilor şi a diavolului.

                                                           Cantarea a IV-a

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.


Mult a suferit Adam cand a fost alungat din rai pentru neascultarea sa. Iar eu, în loc să merg spre Împaratia Cerurilor, m-am lăsat păcălit de şarpele cel viclean.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

"Miluieste-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta", a strigat către Tine David împăratul după ce a pacatuit cu femeia lui Urie. Şi eu zic, împreună cu el, "miluieste-mă!".

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Precum a ieşit Marele Avramie din chilie pentru a o ajuta pe nepoata sa Maria să părăsească locaşul de desfrânare în care işi trăia zilele, şi prin harul cel dumnezeiesc a întors-o la pocainţă, tot aşa ajutaţi-mă si pe mine, voi, sfinţilor care mijlociţi pentru ridicarea celor căzuţi în desfrânare.

Şi acum si pururea şi in vecii vecilor. Amin.


Maica a milostivirii, cum ai întors-o în chip minunat pe Cuvioasa Maria Egipteanca, împiedicând-o să intre in biserică înainte de a se lepada de desfrânarea ei, tot aşa întoarce-mă şi pe mine la calea cea luminoasa a virtuţilor.

                                                              Cântarea a V-a

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Păcatul mi-a moleşit inima, şi diavolul îi dă târcoale, ca să mă departeze de Dumnezeu si să mă arunce între oamenii care Il batjocoresc pe El prin faptele si cuvintele lor.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Plină e lumea de răutate şi de necredinţă, şi nu văd cum aş putea să trăiesc  în mijlocul focului fără să mă ard. Dar, stiind că Tu l-ai ţinut viu pe Daniil proorocul în groapa cu lei, mă rog Ţie să mă izbaveşti de leii care se luptă cu mine ca să mă arunce în împarăţia morţii.

Slavă Tatălui ţi Fiului si Sfântului Duh.
Cum l-a biruit David pe Goliat, aşa să birui şi eu ispitele care mă asupresc, Doamne, mă rog Ţie. A Ta să fie biruinţa, Doamne, Cel ce din iubire ai primit a Te răstigni pentru mântuirea noastră.

Şi acum şi pururea si în vecii vecilor. Amin.


Cine risipeşte negura greşelilor noastre? Tu, Fecioară, şi pentru aceasta iţi aduc laudă şi mulţumire, vrând să nu fiu părasit de tine aşa cum eu L-am părăsit pe Hristos.

                                                            Cântarea a VI-a

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Gura mea, mâinile, picioarele şi toate mădularele mele să fie spălate prin baia pocăinţei. Şi chiar de nu am îndeajuns lacrimi care să mă spele, să imi fie mie baie scăldatoarea Sfintei Spovedanii.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Nu te sfii să mărturiseşti toate făradelegile tale, suflete al meu. Oare nu vrei să primeşti iertare de la Stăpânul tuturor? Sau vei lăsa ruşinea să işi pătrundă în suflet, şi vei pieri?

Slavă Tatălui şi Fiului si Sfântului Duh.

Aud glasul Scripturii care zice: "Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii." Cu adevarat vreau să fie acesta ceasul întoarcerii mele.

Şi acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin.

Mulţime nenumărată de păcatoşi au fost îndemnaţi de tine în chip nevăzut să işi mărturisească păcatele, ceea ce eşti nădejdea noastră, iar eu, luând aminte la pilda lor, cu hotărâre şi zdrobire de inimă vreau să fac si eu aceasta.

                                                        Cântarea a VII-a


Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.


Nici un om nu poate da dezlegare de păcate prin puterile sale, dar eu am priceput că preoţii sunt lăsaţi de Tine, Doamne, pentru aceasta.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Greu este să găseşti un doctor iscusit, dar si mai greu este sa găseşti un duhovnic care să dea doctoria potrivită pentru bolile cele grele ale sufletului. Bolnav fiind sufletul meu, ma rog ţie să imi trimiţi doctorul potrivit  şi doctoria cea tămăduitoare.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Venit-a fiul risipitor spre tatăl său, şi acesta i-a iesit cu drag in întampinare. Aşa să mă întâmpine şi pe mine părintele duhovnic, Mântuitorule, ca să văd în sufletul său icoana grijii Tale pentru noi.

Şi acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin.

Fecioară Preacurată, mângaierea noastră, care ştii folosul spovedaniei, acoperă-i cu Sfântul Tău acoperământ pe toţi duhovnicii, ca să dea cuvânt de folos cu putere multă, şi pe creştini să ţină cele primite.

                                                   Cântarea a VIII-a

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Tu eşti Calea, Adevărul şi Viaţa, Doamne. În mâinile Tale pun sufletul şi trupul meu, mintea si inima mea. Primeşte-le ca pe puţinii bani ai văduvei, Hristoase Dumnezeule, curăţind această mica jertfă a mea prin harul Duhului Tau cel Sfânt.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Inţelepţeşte-mă, Cuvântule al lui Dumnezeu, că fără Tine sunt ca praful în faţa vântului, şi nu pot pricepe meştesugitele curse ale pierzătorului de suflete. Şi dăruieşte-mi smerenie ca să văd în tot binele meu lucrarea Ta.

Slavă Tatălui şi Fiului si Sfântului Duh.

Cred, Doamne, ajută necredintei mele, strig către Tine, având nădejde că mă vei ajuta şi pe mine ca şi pe tatăl care s-a rugat Ţie aşa, iar copilul său a fost izbăvit de diavol. Ca să aud şi eu, precum oarecând cananeianca, preadulcile Tale cuvinte: "Fie ţie după cum voieşti"

Şi acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin.

De multe ori am spus în inima mea că voi pune început bun mântuirii, dar de fiecare data am fost îngenuncheat de patimile mele. Căzând acum inaintea ta, liman al celor deznădăjduiţi, te rog mijloceşte pentru mine la Fiul tău, ca să imi dea tărie să mă ridic.

                                                Cântarea a IX-a

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Hristos a Inviat! răsună la praznuirea Sfintei Tale Învieri glasurile credincioşilor. Învredniceşte-mă şi pe mine să mă bucur de Învierea Ta, Fiule al lui Dumnezeu, ridicandu-mă de la moarte la viată.
Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte. Oare voi fi şi eu pricină de bucurie? Că pricina de sminteală am fost destul pentru aproapele meu, şi n-am aflat în mine nici un câştig.

Slavă Tatălui şi Fiului si Sfântului Duh.

Voi, cetelor îngereşti, o, dumnezeieşti Stapânii, Heruvimi, Serafimi, Domnii, Îngeri, Scaune, toate Căpeteniile, preamărite Puteri si Sfinţilor Arhangheli, rugaţi-vă pentru mine, păcătosul şi desfrânatul, ca să dobândesc iertare de păcate şi să aflu mântuire în ceasul Judecăţii.

Şi acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin.

Sfântă a sfintilor, Născatoare de Dumnezeu, roagă-te cu Sfântul Ioan Botezătorul, dascălul pocăintei şi cu toţi apostolii, cuvioşii, mucenicii, ierarhii, dimpreună cu ceata sfintelor femei, ca viata mea să cunoască binecuvantarea şi nu blestemul, bucuria şi nu întristarea, lumina şi nu întunericul.

                                               Rugăciunea celui căzut

Doamne, Dumnezeul meu, nu ştiu să mă rog Ţie, nu ştiu să cer ajutorul Tău, dar mă rog îndură-Te de mine si vezi căderea mea. Şi precum părinţi înţeleg cererile pruncilor lor, chiar dacă acestia nu ştiu să le aşeze în cuvinte, tot aşa Te rog şi pe Tine ascultă  nu cuvintele buzelor, ci pe ale inimii mele. Ridică-mă degrabă, Dumnezeule, ca să nu fiu inghiţit de păcat. Ridică-mă degrabă, Dumnezeule, Cel ce esti Izvorul a tot binele şi a toată virtutea. Vino în întâmpinarea mea, Dumnezeule, precum tatăl în întâmpinarea fiului risipitor. Eu sunt fiul cel risipitor, Doamne, şi vreau să pun început bun mântuirii. Ajută-mă Tu, pentru rugăciunile Prea Sfintei Născatoare de Dumnezeu, ale îngerului meu păzitor şi ale tuturor sfinţilor. Amin.

 

 

 

Evenimente

• undefined
• SĂ-I ÎNVĂȚĂM COLINDE...
• undefined

Calendar

• Cuv. Ilarion cel nou, egumenul Mãnãstirii Palechitului
• Sf. Isihie din Ierusalim
• Sf. Irodion, unul din cei 70 de apostoli ai Domnului
• Sf. Dionisie cel Milostiv, ep. de Larisa si întemeietor al Mãnãstirii sf. Nicolae, numitã Anapavsas, la Meteore
• Sf. Stefan Mãrturisitorul, fãcãtorul de minuni"

 
 
 
Istoric Program Galerie Evenimente Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
                 
        @ Schitul Darvari 2008