Istoric Program Galerie Sf.Moaste Evenimente Tamaie Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
 
 
 

 

 

 

 Maica Domnului
Prodromita

Asculta

Inapoi
Icoane facatoare de minuni din Romania

• Icoana Maicii Domnului (una din cele 12 pictate de Sf. Ap. Luca şi adusă la noi de Sf. Ap. Andrei) – Mănăstirea Nămăieşti, jud. Argeş, lângă Câmpulung

• Icoana Maicii Domnului (copie din sec. IV după un original de Sf. Ap. Luca, de la Muntele Athos) – Mănăstirea “Dintr-un Lemn”, Sat Dezrobiţi, Com. Frânceşti, jud. Vâlcea

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Naşterea Maicii Domnului – Scaune”, catapeteasmă (Str. Scaune Nr. 2, în spatele Spit. Colţea, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Doamnei”, naos (Calea Victoriei Nr. 28, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Olari” (Str. Olari 2, intersecţia Moşilor cu Olari, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Grădina Icoanei” (Str. Icoanei, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului (copie după “Prodromita” de la Muntele Athos) – Schitul Darvari (Str. Schitul Darvari Nr. 3, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Nicolae – Biserica “Sf. Nicolae – Blănari” (Universitate, Str. Blănari 16, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului – Schitul “Maicilor” (lângă Măn. Antim, Str. Antim 43, Bucureşti)

• Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Biserica “Sf. Vasile” (Cal. Victoriei 198, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Batiştei (Universitate, Str. Batiştei 19-21, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Dr. Cosma şi Damian - Biserica “Sf. Trei Ierarhi – Colţei” (Universitate, Bd. Brătianu 1, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Elefterie – Nou” (Metrou Eroilor, Operă, Str. Sf. Elefterie 1-3, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului (“Odighitria – Îndrumătoarea”) – Biserica “Sf. Nicolae – Mihai Vodă” (Metrou Izvor, Str. Sapienţei 4, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Zlătari (vizavi de Magazinul Victoria, CEC-ul Mare, Cal. Victoriei 12, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi – Plevna” (zona Pţa. Kogălniceanu, Facult. Drept, Str. Sf. Constantin 33, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului – Catedrala Patriarhiei, Bucureşti (copie după Icoana pictată de Sf. Ap. Luca de la Măn. Kykkos din Cipru; la iconostasul stg din faţa altarului)

• Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi cea de la catapeteasmă) şi cea a Sf. Parascheva (care a plâns) – Biserica “Adormirea Maicii Domnului – Precupeţii Noi” (Str. Gral. Broşteanu 12, vizavi de ASE - intrarea din Cal. Dorobanţi, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului şi cea a Sf. Alexie – Biserica “Sf. Alexie” (Cal. Şerban Vodă 123, Bucureşti) • Icoana Maicii Domnului (“Pantanassa - Vindecătoarea”) - Biserica “Sf. Nicolae - Rusă, a Studenţilor” (Universitate, Str. Ion Ghica 9, Bucureşti)

• Icoana Maicii Domnului - Biserica “Dichiu” (Str. Icoanei 72; copie după “Madona Neagră” protectoarea Poloniei) • Icoana Maicii Domnului - Biserica “Sf. Spiridon” a Mitropoliei de Bucureşti (de la Pţa. Unirii, pe Bd. “D. Cantemir”, Cal. Şerban Vodă 29)

• Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Mănăstirea Plumbuita, Bucureşti (Str. Plumbuita 58)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Înălţarea Domnului – Teiul Doamnei”, Bucureşti (Str. Doamna Ghika 1)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf.Gheorghe – Mărţişor”, Bucureşti (Str. Mărţişor 63, vizavi de fosta Măn. Văcăreşti, în apropiere de benzinăria Big Berceni)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Părinţi Ioachim şi Ana – a Târgului de Afară”, Bucureşti (lângă Foişorul de Foc)

• Icoana Maicii Domnului („Kazanskaya”) – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. Haralambie – Flămânda”, Bucureşti, Str. Olimpului 17 (de la intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir cu Bd. Mărăşeşti, înspre Parcul Carol)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. Nicolae / Sf. Cuv. Parascheva şi Sf. Grigorie Decapolitul - Hagiu”, Bucureşti (str. Traian, Nr. 142 )

• Icoana Maicii Domnului şi icoana Sf. Parascheva – Biserica “Sf. Gheorghe – Nou” (Pţa. Sf. Gheorghe, Bd. Brătianu 27, Km 0, Bucureşti)

• Icoana Sf. Filofteia – Mănăstirea “Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti

• Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Mina”(Cal. Călăraşilor, Str. C.F. Robescu 18 A, Bucureşti) • Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Anton – Curtea Veche” (Hanul lui Manuc, Bucureşti)

• Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Gheorghe – Vechi” (în spatele Mag. Cocor, Cal. Moşilor 36, Bucureşti) • Icoana Sf. Spiridon – Biserica “Sf. Spiridon Vechi-Operetă”, Bucureşti

• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Mărcuţa (din Şos. Pantelimon, vizavi de Spit. „Sf. Pantelimon”, Str. Mănăstirii Mărcuţa - fostă Genţianei)

• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea „Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti (str. Antim 29, în muzeul mănăstirii) • Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Biserica “Sf. Petru şi Pavel - Basarab”, Ploieşti (Str. M. Basarab, Cartier “M. Bravu”, capătul autobuz 5, luat de la Hale)

• Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Biserica “Maica Precista”, Ploieşti (Str. Armoniei, lângă Teatrul de Copii şi Hotelul Prahova) • Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare, “Siriaca” şi din paraclis) – Mănăstirea Ghighiu, Sat Ghighiu, Com. Bărcăneşti, jud. Prahova

• Icoana Maicii Domnului (de la iconostasul din faţa altarului, stg.) – Mănăstirea Pissiota (Crivina), Com. Poienarii Burchii, jud. Prahova (lângă Ploieşti)

• Icoana Maicii Domnului (adusă de la Sf. Mormânt) – Schitul “Sf. Maria Cricov – Jercălăi”, lângă Urlaţi, jud. Prahova

• Icoana Maicii Domnului – Comuna Măneciu Pămînteni, jud. Prahova • Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Suzana, Com. Măneciu, jud. Prahova

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Crasna, Com. Crasna, jud. Prahova (lângă Slănic)

• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Cernica, Com. Cernica, jud. Ilfov (în Biserica „Sf. Nicolae”, de pe insulă) • Icoana Sf. Mercurie – Mănăstirea Plătăreşti, Com. Plătăreşti, jud. Ilfov

• Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Parascheva - Mănăstirea Ţigăneşti, Com. Ciolpani, jud. Ilfov

• Icoana Maicii Domnului (din naos) – Mănăstirea Căldăruşani, Sat Lipa, Com. Gruiu, jud. Ilfov

• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: cea din biserica mare şi „Apărătoarea Mănăstirii” din scorbura stejarului secular de pe malul lacului) şi Icoana Mântuitorului („Domnul Minunat”) – Mănăstirea Pasărea, Com. Brăneşti, jud. Ilfov

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Cimitirului din Comuna Gruiu, Sat Siliştea Snagovului, jud. Ilfov

• Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, Com. Aninoasa, jud. Dâmboviţa

• Mănăstirea Peştera Ialomiţei – Com. Moroieni, jud. Dâmboviţa (loc tămăduitor)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Cetăţuia, Com. Cetăţeni, jud. Argeş

• Peştera Cuv. Ioanichie Schimonahul (sec. XVII) – Sihăstria “Valea Chiliilor” Muscel, jud. Argeş (loc tămăduitor pe versantul muntelui de la Mănăstirea Cetăţuia)

• Schitul rupestru Corbii de Piatră – Sat Corbi, jud. Argeş (lângă Domneşti)

• Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi o a 2-a, mică, în raclă) – Mănăstirea “Negru Vodă”, Câmpulung, jud. Argeş

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Glavacioc, Com. Ştefan cel Mare, jud. Argeş

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Cotmeana, Com. Cotmeana, jud. Argeş

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Trivale, Piteşti (Str. Armand Călinescu), jud. Argeş

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Madona Dudu”, Craiova

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Brâncoveni, Com. Brâncoveni, jud. Olt

• Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Căluiu, sat Călui, com. Oboga, jud. Olt

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Alexandria, jud. Teleorman

• Icoanele: Maicii Domnului, Mântuitorului, Sfinţilor Pantelimon, Ioan Botezătorul, Andrei, Nicolae, Dimitrie, Haralambie ş.a. , crucea din altar (izvorâtoare de mir) – Mănăstirea “Sf. Pantelimon”, Com. Siliştea-Gumeşti, jud. Teleorman (lângă Roşiorii de Vede)

• Icoana Maicii Domnului (“Mângâietoarea”) – Biserica Satului Balaci, jud. Teleorman

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Surpatele, Com. Frânceşti, Sat Surpatele, jud. Vâlcea

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Govora, Com. Mihăieşti, jud. Vâlcea

• Icoana Maicii Domnului – Schit Ostrov, Călimăneşti, jud. Vâlcea

• Icoana Maicii Domnului („Odighitria”) şi Peştera Sf. Grigorie Decapolitul – Mănăstirea Bistriţa, Sat Bistriţa, Com. Costeşti, jud. Vâlcea

• Icoana Mântuitorului (pe stâncă) – Schit Pahomie, Com. Bărbăteşti, jud. Vâlcea

• Peştera (Paraclis) Sf. Antonie de la Iezeru – Schit Iezeru, Sat Cheia, Băile Olăneşti (loc tămăduitor)

• Peştera Cuv. Neofit Sihastrul şi cea a Cuv. Meletie Sihastrul (cu un izvor tămăduitor) – Mănăstirea Stânişoara – Nucet, Sat Păusa (gara Jiblea), lângă Mănăstirea Turnu – Călimăneşti, jud. Vâlcea 

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lainici, comuna Schela, sat Sâmbotin, jud. Gorj

• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Muşeteşti, jud. Gorj

• Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Nicodim de la Tismana (loc tămăduitor) – Mănăstirea Tismana, Com. Tismana, jud. Gorj

• Icoana Sf. Nicolae - com. Melineşti, jud. Dolj

• Icoana Maicii Domnului şi cea a Învierii – Biserica din Letca Nouă, jud. Giurgiu (lângă Ghimpaţi)

• Icoanele Sf. Ioan Botezătorul (cele 2) – Bis. “Sf. Împăraţi”, Sat Răzvani, jud. Călăraşi (lângă Lehliu)

• Icoana Maicii Domnului şi cea a Mântuitorului – Com. Tăuşani, jud. Călăraşi

• Icoana Sf. Nicolae – Sat Biţina, Com. Moviliţa, jud. Ialomiţa (lângă Urziceni)

• Icoana Maicii Domnului – Catedrala Episcopiei din Constanţa (Str. Arhiepiscopiei 35, lângă Cazinou)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Sf. Nicolae” din localitatea 23 August, jud. Constanţa

• Crucile (cele 2) şi Icoana Maicii Domnului (din pronaos) – Mănăstirea Dervent, Com. Ostrov, jud. Constanţa

• Icoana Sf. Xenia – Mănăstirea Colilia, Sat Colelia, jud. Constanţa

• Peştera Sf. Ap. Andrei – Mănăstirea “Peştera Sf. Andrei”, Com. Ion Corvin, jud. Constanţa (loc tămăduitor)

• Peştera Sf. Ioan Casian – Mănăstirea “Peştera Sf. Ioan Casian”, Com. Târguşor, Sat Casieni, jud. Constanţa (loc tămăduitor, “Dealul Casienilor” din Cheile Dobrogei)

• Bisericuţele rupestre “din cretă” – Basarabi, Com. Murfatlar, jud. Constanţa

 • Icoanele Maicii Domnului (“Eleusa”, din biserica mare şi “A Soldatului -Nerosaiscaia”, din paraclis) şi cea a Mântuitorului “care se curăţă singură” (din biserica mare) – Mănăstirea Celic Dere, Sat Teliţa, Com. Frecăţei, jud. Tulcea

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Saon, Com. Niculiţel, jud. Tulcea (din biserica veche, a paraclisului) • Martyriconul de la Niculiţel – sat Niculiţel, jud. Tulcea (locul unde au fost descoperiţi în 1971 cei 4 Sfinţi Martiri aflaţi azi la Măn. Cocoşu, alături de alţi 2 Sfinţi Martiri, mai vechi)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Săraca, Com. Şemlacu Mic, jud. Timiş

• Icoana Maicii Domnului (din tronul de lemn aurit) – Mănăstirea “Sf. Gheorghe” (ortodoxă sârbă), Sat Birda, Com. Gătaia, jud. Timiş (lângă Deta)

• Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Ilie – Schitul Călugăra, Com. Ciclova Montană (lângă Oraviţa), jud. Caraş-Severin

• Icoana Sf. Treimi – Schit “Piatra Scrisă”, Com. Armeniş, jud. Caraş-Severin

• Icoana Maicii Domnului (Odighitria) – Biserica Satului Măru, jud. Caraş-Severin (lângă Caransebeş) • Icoana Maicii Domnului („Semenica”) – Mănăstirea “Sf. Ilie” din Semenic, jud. Caraş-Severin

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Izbuc, Sat Călugări (Ponoarele), Com. Cărpineţ, jud. Bihor

• Icoana Maicii Domnului (copie modernă litografiată după icoana “Kazanskaya”) – Schitul “Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Teodora de la Sihla”, Com. Huta, jud. Bihor (lângă Beiuş)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Nicula, Com. Fizeşu Gherlii, jud. Cluj

• Icoana Maicii Domnului (“Dulcele Sărut” sau „Sora Geamănă” [a icoanei de la Măn. Nicula]) – Mănăstirea Strâmba, Sat Stupini - Păduriş, Com. Hida, jud. Sălaj (lângă Zalău)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bic, jud. Sălaj (lângă Şimleul Silvaniei)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomireşti, Com. Dragomireşti, jud. Maramureş

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Rohia (Paraclisul Bisericii Noi), Sat Rohia (Tg. Lăpuş), jud. Maramureş

• Icoana Maicii Domnului (Eleusa) – Mănăstirea Parva, jud. Bistriţa-Năsăud

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Sat Uioara de Sus, jud. Mureş

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Hodoş – Bodrog, Com. Felnac, jud. Arad

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bezdin, Sat Munar, jud. Arad

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lupşa, Com. Lupşa, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Paramythia – Mângâietoarea”)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Oaşa, Com. Suşag, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râmeţ, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bixad, Com. Bixad, jud. Satu Mare

• Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Ioan de la Prislop – Mănăstirea Prislop, Sat Silvaşu de Sus (Haţeg), Com. Prislop, jud. Hunedoara

• Biserica din Comuna Densuş, jud. Hunedoara (cea mai veche biserică din România)

• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Predeal, jud. Braşov

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Com. Voila, Sat Sâmbăta de Sus, jud. Braşov

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dejani, jud. Braşov (lângă Făgăraş)

• Mănăstirea «Săpată în Piatră», Dealul Pleşu, Sat Şinca Veche, jud. Braşov (între Braşov şi Făgăraş, lângă Perşani)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Vovidenia, Sat Luncani, Com. Vânători, jud. Bacău

• Icoana Maicii Domnului (“Zburătoarea – Care a Zburat”) – Mănăstirea Măgura Ocnei, jud. Bacău

• Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Catedrala Episcopiei Buzău • Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Banului”, Buzău, jud. Buzău

• Icoana Maicii Domnului – Schitul Dălhăuţi, jud. Buzău (lângă Focşani) • Icoana Maicii Domnului – Schitul Cetăţuia (lângă Măn. Ciolanu), Com. Tisău, jud. Buzău

• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Satul Aluniş, jud. Buzău

• Biserica “Sf. Filofteia”, Buzău • Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Com. Cuca, jud. Vaslui

• Icoana Maicii Domnului (“Tânguirea Maicii Domnului”) – Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”, Sat Gârceni, Com. Mălineşti - Gârceni, jud. Vaslui (lângă Vaslui)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Floreşti, Sat Floreşti, Com. Poieneşti, jud. Vaslui

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bujoreni, Com. Zorleni, jud. Vaslui

• Icoana Maicii Domnului (“Lidianca” sau “Închinătoarea”) şi a Sf. Gheorghe de pe versoul celei dintâi – Mănăstirea Neamţ, Com. Vânători, jud. Neamţ

• Icoana Maicii Domnului “Cu 3 Mâini-Trihirusa” – Biserica „Sf. Gheorghe” din incinta Mănăstirii Neamţ, Com. Vânători, jud. Neamţ

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Giurgeni, Roman, jud. Neamţ • Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Pângăraţi, jud. Neamţ

• Icoana Sf. Ana cu Maica Domnului – Mănăstirea Bistriţa, Com. Viişoara, jud. Neamţ

• Icoana Maicii Domnului (“Iconiţa”) – Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, jud. Neamţ

• Peştera Sf. Chiriac de la Bisericani (prăznuit pe 31 decembrie) şi cea a Sf. Iosif – Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, jud. Neamţ (locuri tămăduitoare)

• Icoana Maicii Domnului (sec. XVI) – Mănăstirea Văratec, Com. Agapia, Sat Văratec jud. Neamţ

• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserică şi “Tânguirea” de la fântână) şi Icoana Mântuitorului (cea mică) – Mănăstirea Agapia, Com. Agapia, jud. Neamţ

• Icoana Maicii Domnului (“Axionita”)– Mănăstirea Sihăstria, Com. Pipirig, jud. Neamţ

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Trifeşti-Roman, jud. Neamţ

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Durău, Com. Ceahlău, jud. Neamţ

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Petru Vodă, Com. Poiana Teiului, jud. Neamţ

• Icoana Maicii Domnului (“Cipriota”) – Mănăstirea Secu, Com. Pipirig, jud. Neamţ

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Horaiţa, Com. Crăcăoani, jud. Neamţ

• Icoana Maicii Domnului – Schitul Horăicioara, Com. Crăcăoani, jud. Neamţ

• Icoana Maicii Domnului - Schitul Icoana, Com. Vânători, jud. Neamţ

• Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Portăriţa” de la Mt. Athos) – Biserica “Sf. Spiridon” a spitalului judeţean din Piatra Neamţ, jud. Neamţ

• Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Almaş, Sat Almaş, Com. Gârcina, jud. Neamţ

• Icoana Sf. Zenovie – Mănăstirea Nechit, Com. Borleşti, jud. Neamţ

• Peştera Sf. Teodora de la Sihla – Schitul Sihla, Com. Vânători, jud. Neamţ (loc tămăduitor)

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi”, Gura Humorului, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Putnei, Com. Putna, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei, în prezent în paraclis) – Mănăstirea Moldoviţa, Com. Vatra Moldoviţei, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei) – Mănăstirea Suceviţa, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului şi icoana Sf. Ap. Ev. Ioan şi alte icoane minunate – Schitul Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava

• Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Sihăstria - Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului (copie după “Portăriţa” de la Mt. Athos) – Biserica din Com. Rădăşeni, jud. Suceava (lângă Fălticeni)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomirna, comuna Dragomirna, jud. Suceava

• Icoanele Catapetesmei – Mănăstirea Dragomirna, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râşca, Com. Râşca, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Spitalului Judeţean din Suceava, jud. Suceava

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Slatina, jud. Suceava

• Icoana Mântuitorului (din muzeul mănăstirii) – Mănăstirea Moldoviţa, jud. Suceava

• Troiţă (pe locul unde S-a arătat Sf. Treime) – Schitul Pojorâta (Corlăţeni), Com. Pojorâta, jud. Suceava

• Icoanele din Muzeul din Pronaos – Mănăstirea Bogdana, Rădăuţi, jud. Suceava

• Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Cămârzani, Sat Cămârzani, Com. Vadu Moldovei/Ciumuleşti, jud. Suceava (lângă Fălticeni)

• Chilia peşteră a Sf. Daniil Sihastrul – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava 

• Mănăstirea Hagigadar (“a Dorinţelor”) – Suceava, jud. Suceava (biserică armenească, loc tămăduitor)

• Icoana Maicii Domnului – Schitul Cozancea, Com. Suliţa, jud. Botoşani

• Icoana Maicii Domnului - Mănăstirea Vorona, comuna Vorona, jud. Botoşani

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Voronei, comuna Vorona, jud. Botoşani

• Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Gorovei, Sat Gorovei, Com. Vârfu Câmpului (lângă Dorohoi), jud. Botoşani

• Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Valea Neagră, Com. Herăstrău/Nistoreşti, jud. Vrancea

• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Lepşa, Com. Tulnici, jud. Vrancea

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dălhăuţi, Com. Cârligele, jud. Vrancea

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Poiana Mărului, Sat Jitia de Jos, Com. Jitia, jud. Vrancea

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Mitropoliei din Iaşi (Bd. Ştefan cel Mare 16)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Golia, Iaşi (Str. Cuza Vodă 51)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Socola, Iaşi

• Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Bucium, Iaşi (Str. Păun 14)

• Icoanele (cele 2) Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae Domnesc”, Iaşi

• Icoana Mântuitorului şi icoana Maicii Domnului (care plâng; minune neconfimată oficial) - Biserica „Sf. Nectarie” din cartierul „Alexandru cel Bun”, Iaşi

• Icoana Sf. Spiridon - Biserica “Sf. Spiridon” (din cadrul Spit. “Sf. Spiridon”), Iaşi (Bd. Independenţei 1, Pţa. Unirii)

• Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Andrei şi Mina”, Iaşi(lângă Palatul de Cultură)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dobrovăţ, Com. Dobrovăţ, jud. Iaşi

• Icoanele Maicii Domnului (cele 3), Icoana Mântuitorului şi Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Hadâmbu, Com. Mogoşeşti, jud. Iaşi

• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Pârcovaci (lângă Hârlău), jud. Iaşi

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Miclăuşeni, Com. Butea, jud. Iaşi

• Icoana Sf. Nicolae – Biserica „Sf. Nicolae”, com. Valea Seacă, jud. Iaşi [sau jud. Bacău?] (copie după o icoană minunată din Rusia)

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Mavromolu, Galaţi, jud. Galaţi

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Sat Adam, Com. Drăguşeni, jud. Galaţi

• Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Paşcani, Com. Vlădeşti, jud. Galaţi

• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Comuna Smulţi, jud. Galaţi

• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Vladimireşti, com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi

 

Evenimente

• undefined
• SĂ-I ÎNVĂȚĂM COLINDE...
• undefined

Calendar

• Cuv. Ilarion cel nou, egumenul Mãnãstirii Palechitului
• Sf. Isihie din Ierusalim
• Sf. Irodion, unul din cei 70 de apostoli ai Domnului
• Sf. Dionisie cel Milostiv, ep. de Larisa si întemeietor al Mãnãstirii sf. Nicolae, numitã Anapavsas, la Meteore
• Sf. Stefan Mãrturisitorul, fãcãtorul de minuni"

 
 
 
Istoric Program Galerie Evenimente Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
                 
        @ Schitul Darvari 2008